نویسنده = دکتر محمد مهدی موحدی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی مورد مطالعه: مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی ایران (SPGC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

دکتر محمد مهدی موحدی؛ منوچهر واحدی؛ رضا لطفی؛ سید احمد شیبت الحمدی


2. طراحی مدل ریاضی دو هدفه عدد صحیح مختلط غیر خطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

دکتر محمد مهدی موحدی؛ مجید معتمدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


3. مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد مسیریابی کانال حمل و نقل و استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 227-234

دکتر محمد مهدی موحدی؛ علیرضا عزیزی؛ سید احمد شایان نیا


4. شبیه‌سازی اثر شلاقی چندمرحله‌ای در زنجیره‌ی تأمین چندمحصولی و چندسطحی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 295-304

دکتر محمد مهدی موحدی؛ سیداحمد شایان نیا؛ حامد یوسف نژاد


5. طراحی مدل ریاضی دوهدفه عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین خون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 259-274

مجید معتمدی؛ دکتر محمد مهدی موحدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


6. ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 94-105

منوچهر واحدی؛ دکتر محمد مهدی موحدی؛ رضا لطفی؛ سید احمد شیبت الحمدی


7. تشخیص عیب بلبرینگ ماشین‌های صنعتی از طریق صوت‌سنجی با استفاده از شبکه عصبی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 274-285

سید احمد شیبت الحمدی؛ محمدمهدی موحدی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ معصومه امیرابراهیمی خوشمهر