نویسنده = صدیق رئیسی
تعداد مقالات: 3
1. مدل ریاضی انتخاب قرارداد و تعیین میزان خرید گاز طبیعی مایع با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

علیرضا رشیدی کمیجان؛ امیر کرباسی یزدی؛ صدیق رئیسی؛ محمود مدیری


2. مدل ریاضی انتخاب قرارداد و تعیین میزان خرید گاز طبیعی مایع با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 342-357

امیر کرباسی یزدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان؛ صدیق رئیسی؛ محمود مدیری