نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تعاملات موثر بر خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع ایران با استفاده از دیماتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

امیر مهدی آبادی؛ عادل آذر؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباسپورسفندن


4. تحلیل تعاملات مؤثر بر خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع ایران با استفاده از دیماتل فازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 133-151

امیر مهدی آبادی؛ عادل آذر؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباسپورسفندن