نویسنده = ام البنین یوسفی
تعداد مقالات: 4
1. انتخاب طرح مفهومی اثربخش بر اساس الزامات کارکردی و غیرکارکردی در مرحله طراحی مفهومی برای یک زیردریایی کلاس H

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ ندا حاج حیدری


2. ارائه مدلی برای تخمین قابلیت اطمینان در یک سیستم پیچیده مرحله محور زیر دریایی با استفاده از بلوک دیاگرام کارکردی پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ فاطمه رشیدیان