نویسنده = مهدی داستانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه زنجیره تأمین چند هدفه ،حلقه بسته سبز و چابک به کمک الگوریتم فرا‌‌ابتکاری علف‌های هرز چند هدفه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 305-319

مهدی داستانی؛ سید محمدرضا داودی؛ مهدی کرباسیان؛ شهرام معینی