نویسنده = محمدسعید مظفری مهر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی سیستم مدیریت کیفیت در استارتاپ‌های فینتک

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 33-44

محمدسعید مظفری مهر