کلیدواژه‌ها = طراحی آماری-اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


2. طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه-گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-15

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


3. طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 224-233

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


4. طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ تحت مدل شوک وایبول تعمیم‌یافته‌ی جدید دو پارامتری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-139

بشیر امینی؛ محمد بامنی مقدم؛ سمانه افتخاری حصاری