کلیدواژه‌ها = طراحی آماری ـ اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی آماری ـ اقتصادی نمودارهای کنترلی برای پایش میانگین فرایند با انحراف معیار معلوم بر اساس چگالی پیش‌گوی بیزی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 284-294

عاطفه مرادیان؛ محمد بامنی مقدم؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی