کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 7
1. تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با به کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

میترا عبدالمحمدی؛ اصغر سیف؛ محمد حسین بهزادی؛ محمد بامنی مقدم


2. بهینه سازی نمودارهای کنترل تحت تأثیر نمونه گیری چندمرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

زینب لطیفی؛ آسیه ثالثی


3. مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد مسیریابی کانال حمل و نقل و استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 227-234

دکتر محمد مهدی موحدی؛ علیرضا عزیزی؛ سید احمد شایان نیا


4. یک رویکرد ساده برای طراحی استوار اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترل X ̅

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 202-211

کامیار چالاکی؛ سعید ابراهیمی


6. تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلX ̅ با به‌‌کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 287-305

میترا عبدالمحمدی؛ اصغر سیف؛ محمد حسین بهزادی؛ محمد بامنی مقدم