کلیدواژه‌ها = بهبود فرآیند جذب رنگزا
بهینه سازی فرآیند حذف رنگزای اسیدی آبی-74 از پساب نساجی با نانوزئولیت اصلاح شده

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 155-176

لیلا قنواتی؛ امیر هوشنگ حکمتی؛ ابو سعید رشیدی؛ عزیز اله شفیع خانی