کلیدواژه‌ها = کنترل کیفیت
تعداد مقالات: 4
1. رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

حمزه امین طهماسبی؛ آرش صادقی تملی


2. طراحی آماری ـ اقتصادی نمودارهای کنترلی برای پایش میانگین فرایند با انحراف معیار معلوم بر اساس چگالی پیش‌گوی بیزی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 284-294

عاطفه مرادیان؛ محمد بامنی مقدم؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی


4. تشخیص عیب بلبرینگ ماشین‌های صنعتی از طریق صوت‌سنجی با استفاده از شبکه عصبی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 274-285

سید احمد شیبت الحمدی؛ محمدمهدی موحدی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ معصومه امیرابراهیمی خوشمهر