ارائه روشی نوین جهت مکان‌یابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتن‌های مونوپل و ماتریس پراکندگی بمنظور افزایش کیفیت خدمت در هوشمندسازی پارکنیگ‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار، مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار، مهندسی علوم و فناوری شبکه، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

موقعیت‌یابی خودرو در محیط پارکینگ بعنوان عاملی مهم جهت هوشمندسازی پارکنیگ‌ها بوده که در نتیجه‌ی آن هدایت خودرو امکان‌پذیر بوده که عاملی جهت افزایش کیفیت خدمت‌رسانی در پارکینگ خواهد بود . در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره‌گیری از آنتن‌های مونوپل و استفاده از ماتریس پراکندگی بعنوان پارامتری جهت بررسی شرایط محیطی، فرآیند مکان‌یابی انجام پذیرد. بدین منظور در ابتدا محیط پارکینگ با صفحه‌ای شامل چند آنتن مونوپل شبیه‌سازی شده و با استفاده از نرم‌افزار مبتنی بر المان محدود، ماتریس پراکندگی برای حالت عدم حضور و حضور جسم در شرایط محیطی مختلف که شبیه‌سازی شده است، بدست می‌آید. از مزایای این روش می‌توان به عدم نیاز به کالیبراسیون و اندازه‌گیری دقیق موقعیت آنتن‌ها، قابلیت توسعه‌پذیری و ارائه راهکاری جدید جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت محاسبه‌ی موقعیت جسم اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها