بهینه‌سازی یکپارچه قیمت، سیاست‌های وارانتی پایه و تمدید وارانتی با در نظر گرفتن محصولات از وارانتی خارج‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها،گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس،

3 مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ارائه محصول به بازار با وارانتی طولانی‌تر گرچه باعث جذب بیشتر مشتریان می‌شود، ولی هزینه‌های تولیدکننده را افزایش می‌دهد. در دنیای واقعی، تولیدکنندگان پس از اتمام وارانتی پایه، امکانی برای خریداران فراهم می‌کنند که با پرداخت مبلغی مشخص، بتوانند وارانتی خود را برای مدت‌زمانی معین تمدید نمایند. بدین ترتیب محصولاتی که وارانتی خود را تمدید نمی‌کنند به‌عنوان محصولات از وارانتی خارج‌شده، منبع اصلی سودآوری تولیدکننده از فروش قطعات یدکی محسوب می‌شوند. در این تحقیق مدلی جدید ارائه‌شده است که به تولیدکننده کمک می‌نماید در جهت افزایش سود و با در نظر گرفتن سطح رضایت مشتری و اثر فروش قطعات یدکی به محصولات از وارانتی خارج‌شده، مواردی نظیر قیمت‌گذاری محصول اصلی، طول دوره وارانتی پایه، طول دوره تمدید وارانتی، قیمت تمدید وارانتی را مورد بهینه‌سازی قرار دهد. برای حل مدل از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه‌یافته و الگوریتم لیگ ورزشی استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها