بهینه‌سازی یکپارچه قیمت، سیاست‌های وارانتی پایه و تمدید وارانتی با در نظر گرفتن محصولات از وارانتی خارج‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه تولیدکنندگان از وارانتی به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی مهم جهت افزایش سهم بازار استفاده می‌کنند. ارائه محصول به بازار با وارانتی طولانی‌تر گرچه باعث جذب بیشتر مشتریان می‌شود، ولی هزینه‌های تولیدکننده را افزایش می‌دهد. در دنیای واقعی، تولیدکنندگان پس از اتمام وارانتی پایه، امکانی برای خریداران فراهم می‌کنند که با پرداخت مبلغی مشخص، بتوانند وارانتی خود را برای مدت‌زمانی معین تمدید نمایند. بدین ترتیب محصولاتی که وارانتی خود را تمدید نمی‌کنند به‌عنوان محصولات از وارانتی خارج‌شده، منبع اصلی سودآوری تولیدکننده از فروش قطعات یدکی محسوب می‌شوند. در این تحقیق مدلی جدید ارائه‌شده است که به تولیدکننده کمک می‌نماید در جهت افزایش سود و با در نظر گرفتن سطح رضایت مشتری و اثر فروش قطعات یدکی به محصولات از وارانتی خارج‌شده، مواردی نظیر قیمت‌گذاری محصول اصلی، طول دوره وارانتی پایه، طول دوره تمدید وارانتی، قیمت تمدید وارانتی را مورد بهینه‌سازی قرار دهد. برای حل مدل از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه‌یافته و الگوریتم لیگ ورزشی استفاده‌شده است. با توجه به اینکه شرکت گلدیران در ایران به‌عنوان نماینده خدمات پس از فروش شرکت LG  برای محصولات تحت این برند امکان تمدید وارانتی پایه را فراهم نموده است، مدل ارائه‌شده با داده‌های مربوط به محصولLED  مورد حل قرارگرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شرکت گلدیران با تغییر مقادیر طول دوره وارانتی پایه و تمدید وارانتی با توجه به چرخه عمر محصول و مدت‌زمان برنامه‌ریزی می‌تواند به افزایش حاشیه سود تولیدکننده کمک نماید درصورتی‌که هم‌اکنون این شرکت برای تمامی محصولات خود طول دوره وارانتی و تمدید وارانتی را ثابت در نظر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1] J. Chu and P. K. Chintagunta, “An Empirical Test of Warranty Theories in the U.S. Computer Server and Automobile Markets,” J. Mark., vol. 75, no. 2, pp. 75–92, Mar. 2011.
[2] D. N. . Murthy and I. Djamaludin, “New product warranty: A literature review,” Int. J. Prod. Econ., vol. 79, no. 3, pp. 231–260, Oct. 2002.
[3] D. K. Manna, S. Pal, and S. Sinha, “A use-rate based failure model for two-dimensional warranty,” Comput. Ind. Eng., vol. 52, no. 2, pp. 229–240, Mar. 2007.
[4] Y. Lam and P. Kwok Wai Lam, “An extended warranty policy with options open to consumers,” Eur. J. Oper. Res., vol. 131, no. 3, pp. 514–529, Jun. 2001.
[5] T. I. Matis, R. Jayaraman, and A. Rangan, “Optimal price and pro rata decisions for combined warranty policies with different repair options,” IIE Trans. (Institute Ind. Eng., 2008.
[6] C. Su and J. Shen, “Analysis of extended warranty policies with different repair options,” Eng. Fail. Anal., vol. 25, pp. 49–62, Oct. 2012.
[7] S. Marshall, R. Arnold, S. Chukova, and Y. Hayakawa, “Warranty cost analysis: Increasing warranty repair times,” Appl. Stoch. Model. Bus. Ind., vol. 34, no. 4, pp. 544–561, Jul. 2018.
[8] M. N. Darghouth, D. Ait-kadi, and A. Chelbi, “Joint optimization of design, warranty and price for products sold with maintenance service contracts,” Reliab. Eng. Syst. Saf., vol. 165, pp. 197–208, Sep. 2017.
[9] D. N. P. Murthy and W. R. Blischke, “Product warranty management — III: A review of mathematical models,” Eur. J. Oper. Res., vol. 63, no. 1, pp. 1–34, Nov. 1992.
[10] D. N. . Murthy, O. Solem, and T. Roren, “Product warranty logistics: Issues and challenges,” Eur. J. Oper. Res., vol. 156, no. 1, pp. 110–126, Jul. 2004.
[11] T. S. Glickman and P. D. Berger, “Optimal Price and Protection Period Decisions for a Product Under Warranty,” Manage. Sci., vol. 22, no. 12, pp. 1381–1390, Aug. 1976.
[12] M. A. J. Menezes and I. S. Currim, “An approach for determination of warranty length,” Int. J. Res. Mark., vol. 9, no. 2, pp. 177–195, May 1992.
[13] P.-C. Lin and L.-Y. Shue, “Application of optimal control theory to product pricing and warranty with free replacement under the influence of basic lifetime distributions,” Comput. Ind. Eng., vol. 48, no. 1, pp. 69–82, Jan. 2005.
[14] C.-C. Wu, P.-C. Lin, and C.-Y. Chou, “Determination of price and warranty length for a normal lifetime distributed product,” Int. J. Prod. Econ., vol. 102, no. 1, pp. 95–107, Jul. 2006.
[15] B. Kim and S. Park, “Optimal pricing, EOL (end of life) warranty, and spare parts manufacturing strategy amid product transition,” Eur. J. Oper. Res., vol. 188, no. 3, pp. 723–745, Aug. 2008.
[16] P.-C. Lin, J. Wang, and S.-S. Chin, “Dynamic optimisation of price, warranty length and production rate,” Int. J. Syst. Sci., vol. 40, no. 4, pp. 411–420, Apr. 2009.
[17] X. Chen, L. Li, and M. Zhou, “Manufacturer’s pricing strategy for supply chain with warranty period-dependent demand,” Omega, vol. 40, no. 6, pp. 807–816, Dec. 2012.
[18] M. Afsahi, A. Husseinzadeh Kashan, and B. Ostadi, “Optimizing under and out of warranty products’ decisions in the finite planning horizon,” Sharif Univ. Technol., vol. 0, no. 0, Aug. 2018.
[19] V. Padmanabhan, “U sage H eterogeneity and E xtended W arranties,” J. Econ. Manag. Strateg., vol. 4, no. 1, pp. 33–53, Mar. 1995.
[20] J. C. Hartman and K. Laksana, “Designing and pricing menus of extended warranty contracts,” Nav. Res. Logist., vol. 56, no. 3, pp. 199–214, Apr. 2009.
[21] A. Husseinzadeh Kashan, “An efficient algorithm for constrained global optimization and application to mechanical engineering design: League championship algorithm (LCA),” Comput. Des., vol. 43, no. 12, pp. 1769–1792, Dec. 2011.
[22] A. H. Kashan and B. Karimi, “A new algorithm for constrained optimization inspired by the sport league championships,” in IEEE Congress on Evolutionary Computation, 2010, pp. 1–8.
[23] J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” in Proceedings of ICNN’95 - International Conference on Neural Networks, vol. 4, pp. 1942–1948.
[24] R. Eberhart and J. Kennedy, “A new optimizer using particle swarm theory,” in MHS’95. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, pp. 39–43.
[25] S. Khan, M. Kamran, O. U. Rehman, L. Liu, and S. Yang, “A modified PSO algorithm with dynamic parameters for solving complex engineering design problem,” Int. J. Comput. Math., vol. 95, no. 11, pp. 2308–2329, Nov. 2018.