طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج تستهای کیفی خط تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت ایران خودرو

2 دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه- ارومیه- ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه خوارزمی

4 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هزینه‌های گارانتی در شرکت‌های تولیدی یکی از سرفصل‌های مهم هزینه‌ای را شکل داده و می‌تواند بخش قابل توجهی از سود شرکت را به خود اختصاص دهد. طبیعی است که تلاش برای کاهش این هزینه‌ها می‌تواند منجر به افزایش حاشیه سود شود. در همین راستا شناسایی ایرادات قابلیت اطمینانی پیش از وقوع آن‌ها می‌تواند به کاهش هر چه بیشتر این هزینه‌ها و همچنین کاهش نارضایتی مشتری کمک کند. از آنجایی که مشکلات قابلیت اطمینان ممکن است ناشی از ایرادات تولیدی باشند جداسازی این محصولات پس از فرایند تولید به کاهش بازگشت‌های گارانتی کمک شایانی می‌کند. لذا در این مقاله، یک مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده‌های گارانتی و پارامترهای کیفی خط تولید طراحی شده است. در همین راستا یک مطالعه موردی بر روی موتورهای TU5 ایران خودرو انجام شده است.

کلیدواژه‌ها