بهینه‌سازی نمودارهای کنترل تحت تأثیر نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیئت علمی*، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شهدای هویزه، سوسنگرد، ایران

2 مربی، گروه علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

چکیده

در کنترل کیفیت آماری، معمولاً تمرکز و پراکندگی مشخصه­‌های کیفیت پیوسته در یک فرایند، توأماً و با کمک دو نمودار بررسی می­‌شوند. بدین ترتیب تغییر­ها در هر یک به‌­صورت هم­زمان قابل شناسایی خواهند بود. به علت کارایی بالای نمودار­های کنترل توأم میانگین و انحراف معیار با نمونه‌­گیری دوگانه در شناسایی سریع تغییر­های میانگین و انحراف استاندارد فرایند، بحث و بررسی در مورد این دسته از نمودار­ها لازم و ضروری به­‌نظر می­‌رسد. در این مقاله، بر پایه­‌ی نتایج حاصل از طراحی نمودار­های کنترل توأم میانگین و انحراف معیار با نمونه­‌گیری دو­گانه، نمودار­های کنترل توأم میانگین و انحراف معیار با نمونه­‌گیری سه­‌گانه معرفی می­‌شوند. طراحی آماری توأم نمودار­های کنترل میانگین و انحراف معیار با نمونه­گیری سه‌­گانه به­‌عنوان مسئله­‌ی بهینه‌­سازی فرمول­‌بندی می­‌شوند و برای حل این مسئله، الگوریتم ژنتیک پیش­نهاد می‌­شود.

کلیدواژه‌ها


[1] مونتگومری، داگلاس سی (1998). کنترل کیفیت آماری. رسول نورالسناء مترجم (1377)، نوبت شانزدهم، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
[2] بامنی مقدم، محمد (1385). کنترل کیفیت آماری. تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
[3] Croasdale, P. (1974). Control Charts for a Double Sampling scheme Based on Average Production Run Lengths. International Journal of Production Research, Vol (12), 585-592.
[4] He, D., & Grigoryan, A. (2010). An Improved Double Sampling S-chart, International Journal of Production Research, Vol (41), 2663-2679.
[5] Daudin, J.J. (1992). Double Sampling  Charts. Journal of Quality Technology, Vol (24), 78-87.
[6] He, D., & Grigoryan, A. (2015). Joint Statistical Design of Double Sampling   and S Charts. European Journal of Operational Research, Vol (168), 122-142.
[7] He, D., Grigoryan, A., & Sigh, M. (2013). Design of Double and Triple-Sampling  Control Charts Using Genetic Algorithms. International Journal of Production Research, Vol (40), 1387-1404.
[8] Bateni, N., & Hamadani, A. Z. (2011). Computation of the Probability of a Process Being in Control at the Third Stage for the TS  Chart. International Journal of Production Research, Vol (47), 7069-7073.
[9] Woodall, W.H., & Montgomery, D.C. (1999). Research Issues and Ideas in Statistical Process Control. Journal of Quality Control, Vol (31), 376-386