تأثیر مهندسی ارزش با روی‌داشت به اقتصاد مقاومتی در اجرای طرح سد خاکی ایوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

چکیده

مهندسی ارزش، تلاشی سازمان یافته است که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه‌اندازی و بهره‌برداری انجام می‌شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین روش‌های اقتصادی در عرصه فعالیت‌های مهندسی، شناخته شده‌است. در این بین پروژه‌های سدسازی به دلایلی چون پیچیدگی‌های خاص طراحی و اجرا، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، حجم بالای منابع مصرفی و اهمیت زمان و هزینه می‌تواند از پتانسیل بالایی برای به‌کارگیری مطالعات مهندسی ارزش برخوردار باشد. هدف از این مقاله پیاده‌سازی مهندسی ارزش در پروژه سد خاکی ایوشان با رویداشت به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. مطالعات مهندسی ارزش سد خاکی ایوشان درحین ساخت و به منظورکاهش حجم بدنه سد، کاهش خاکریزی کوله چپ بدنه سد، بهینه‌سازی طرح سرریز، حذف جرثقیل اتاق شیرآلات، بهینه‌سازی و کاهش مسیر انتقال آب بند کیکمدره، کاهش طول دستک‌های ورودی سرریز و بهینه‌سازی آرماتورگذاری سازه‌ها انجام گردید و در نهایت منجر به صرفه‌جویی مبلغ 39 میلیارد ریالی و همچنین کاهش زمان اجرای پروژه گردید.

کلیدواژه‌ها


[1] James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, (2007), Harper perennial Library, The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production.
[2]Shen, Q. and Liu, G. (2003), Critical Success Factors for Value Management Studies in Construction. J. Constr. Eng. Manage., Vol 129(5), PP:485–491
[3]کاش قندی،ع.ا.(1388). مهندسی ارزش در سازه های هیدرولیکی سد شهریار، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران
[4]پورمحمد انوریان،ح.،اسلامیان،ف.(1390). مهندسی ارزش برای تعیین نوع ریپ راپ سد گتوند علیا، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس،تهران،ایران.
[5]برنجیان، ج.،آزادی، پ.(1393). مهندسی ارزش در آب بندی پی سدهای خاکی کوچک و مطالعه موردی آب بندی پی سد خاکی حاجیلو پاشالو، اولین کنگره ملی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان.
[6]منیرعباسی،آ.،حسنی،ع.(1394). پیاده‎سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر ایلام،نشریه مهندسی سازه و ساخت، 3(2):48-56.
[7]محمدی،م.،محمدی،م.(1394). روش‎های آببندی پی سدهای خاکی و انتخاب بهترین گزینه با بهره‎گیری از تکنیک مهندسی ارزش(مطالعه موردی:سد خاکی گیلانغرب، کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ارومیه، ایران.
[8]سالاری، م.، بلوری بزاز،ج. اخترپور، ع.(1394). کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی (نمونه موردی): سد ذخیره‌ای گراتی اسفراین، کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران.
[9]جهانشاهی، ن.، شعبانی،ص.، مسندانی،م.(1390). پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، تهران.
[10]دولابی، ف.، ملازاده،م.(1396). مهندسی ارزش و کارآمدی آن در پروژه‌های آبی، دومین کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران.