نویسنده = کامیار صبری لقائی
تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

کامیار صبری لقائی؛ مریم مظهر


طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج تستهای کیفی خط تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

امیر شریف پور؛ کامیار صبری لقائی؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ مرتضی آگاه


تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 246-270

کامیار صبری‌لقائی؛ مریم مظهر