نویسنده = بختیار استادی
بررسی ارتباط بین عوامل بهره‏ وری و عملکرد سازمان‏ها با در نظرگرفتن شاخص های زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

بختیار استادی؛ امیر بهرامی


بهینه‌سازی یکپارچه قیمت، سیاست‌های وارانتی پایه و تمدید وارانتی با در نظر گرفتن محصولات از وارانتی خارج‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

علی حسین زاده کاشان؛ محسن افصحی؛ بختیار استادی؛ حسام الدین ذگردی


ارایه یک مدل نوین بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت یکپارچه‌سازی تصمیمات مربوط به محصولات تحت وارانتی و از وارانتی خارج شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

علی حسین زاده کاشان؛ محسن افصحی؛ بختیار استادی


مدلسازی ریاضی تخصیص منابع در شرایط بحرانی با هدف افزایش سطح تاب‌آوری فرآیندهای عملیاتی: مورد مطالعه صنعت نساجی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 393-412

مهناز ابراهیمی صدرآبادی؛ بختیار استادی؛ علی حسین زاده کاشان؛ محمد مهدی سپهری


ارائه مدلی برای تخصیص بهینه منابع انسانی به فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مدل مارکویتز: مطالعه موردی در واحد اورولوژی یک مرکز فوق‌تخصصی کلیه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 77-87

بختیار استادی؛ مهناز ابراهیمی صدرآبادی؛ علی حسین زاده کاشان؛ محمد مهدی سپهری


بهینه‌سازی یکپارچه قیمت، سیاست‌های وارانتی پایه و تمدید وارانتی با در نظر گرفتن محصولات از وارانتی خارج‌شده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 63-74

محسن افصحی؛ علی حسین زاده کاشان؛ بختیار استادی؛ حسام الدین ذگردی