کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده‌ها
طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل np با استفاده از بهینه‌سازی چند‌هدفه و DEA با مقادیر خاکستری

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 168-179

علیرضا علی‌نژاد؛ امیر امینی؛ سید حامد میرطالب