کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

کامیار صبری لقائی؛ مریم مظهر


روش بلوک دیاگرام توسعه یافته برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته با در نظر گرفتن مولفه‌های وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

مریم قره گوزلو؛ زهرا سبحانی؛ هیوا فاروقی


طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج تستهای کیفی خط تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

امیر شریف پور؛ کامیار صبری لقائی؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ مرتضی آگاه


طراحی مدل ریاضی دو هدفه عدد صحیح مختلط غیر خطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

دکتر محمد مهدی موحدی؛ مجید معتمدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


ارائه مدلی برای تخمین قابلیت اطمینان در یک سیستم پیچیده مرحله محور زیر دریایی با استفاده از بلوک دیاگرام کارکردی پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ فاطمه رشیدیان


ارائه مدل ریاضی به منظور اندازه گیری قابلیت اطمینان در شبکه توزیع برق قدرت

دوره 13، شماره 3، آذر 1402

محمد شایسته فرد؛ مجید معتمدی؛ محمد حسین درویش متولی؛ دکتر محمد مهدی موحدی


تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 125-151

اکبر عالم تبریز؛ فرزانه نظری زاده؛ مصطفی زندیه؛ عباس راد


ارزیابی و مدلسازی قابلیت اطمینان موتور پرماسین با هدف بهبود عملکرد آن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 43-58

جواد شیخ هفشجانی؛ محمدصابر فلاح نژاد


تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-126

حجت اله آدمی؛ عباس راد؛ حسین گودرزی؛ اکبر عالم تبریز


تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 61-76

شهین دباغ؛ یونس جاوید؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ عباس سقایی؛ کیا پارسا


طراحی قابلیت اطمینان-محور، نمونه موردی بویلر بازیاب (HRSG)

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 189-202

محمدجواد شمسی؛ محمود شهرخی


طراحی مدل ریاضی دوهدفه عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین خون

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 259-274

مجید معتمدی؛ دکتر محمد مهدی موحدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 246-270

کامیار صبری‌لقائی؛ مریم مظهر


تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم‌های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 146-157

امیرحسین امیری؛ مهدی رحیمدل میبدی؛ مهدی کرباسیان