کلیدواژه‌ها = نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای
طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


نمودار کنترلی علامت GWMA تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای برای پایش پارامتر مکان فرایند

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 385-412

مهتاب نظری؛ محمد بامنی مقدم؛ رحمت شجاعی


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه-گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 224-233

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم