کلیدواژه‌ها = گسترش عملکرد کیفیت
بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه ریزی آرمانی (مورد کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

سید مهدی روحانی پور؛ جلال رضایی نور؛ محمد احسانی فر


بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه‌ریزی آرمانی مورد‌کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 186-199

سید مهدی روحانی‌پور؛ جلال رضایی‌نور؛ محمد احسانی‌فر