رویکردی یکپارچه به مدیریت کیفیت جامع با بهره‌گیری از روش‌شناسی سیستم‌های نرم در یکی از صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کیفیت از جمله ابزارهای نوین رقابت‌پذیری و اعتلای بنگاه‌ها قلمداد می‌شود. تعدد تکنیک‌ها و روش‌ها و ابزارهای موجود در این عرصه بسیاری از متصدیان را دچار سردرگمی نموده است. روش‌شناسی سیستم‌های نرم از جمله ابزارهای تحقیق در عملیات نرم بوده که برای صورت‌بندی و مدیریت مسائل غامض و پیچیده می‌پردازد. نگاه اقدام پژوهانه این تکنیک کمک شایانی به بهبود مستمر در محیط‌های رقابتی می‌کند، ازاین‌رو پژوهش حاضر سعی در پیاده‌سازی این الگو در یکی از صنایع غذایی کرده است. ازاین‌رو دستاورد اصلی این پژوهش ارائه تصویری غنی از مسائل جاری شرکت موردبررسی و مدلی مفهومی در راستای مدل هفت‌درجه‌ای SSM در حوزه مدیریت کیفیت است. به نظر می‌رسد استفاده از فنون تحقیق در عملیات نرم در کنار دیگر ابزارها و رویکردهای مدیریت کیفیت جامع، در سازمان‌هایی که مقوله کیفیت به‌عنوان یک مسئله مهم و راهبردی انگاشته می‌شود، به شاغلان این عرصه کمک شایانی می‌کند.

کلیدواژه‌ها