نمایه نویسندگان

آ

 • آقابیکی آلوقره، علیرضا تحلیل یکپارچه‌سازی ارزش براساس انعطاف‌پذیری در زنجیره تامین با استفاده از فرآیندِ رتبه‌بندی تفسیری (IRP) (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 235-258]

ا

 • اتشگر، کریم توسعه روشی به منظور تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی با رویکرد سطح آمادگی تأمین کنندگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • احتشام راثی، رضا طراحی سیستم خبره هوشمند برای شناسایی توان مندی‌های چندگانه زنجیره تامین پایدار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 121-133]
 • استادی، بختیار ارزیابی کارآیی شرکت‌های پتروشیمی مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی، عملیات و فروش و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 259-267]
 • اسدی، سعید مطالعه از هم گسیختگی میکرو قطرات در فرآیند تولید پوشش های سطحی با استفاده از مدل قابلیت اطمینان در داده های سانسور شده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 86-101]
 • اصغر زاده، لیلا توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 171-188]
 • اصلانی لیائی، ولی اله طراحی سیستم خبره هوشمند برای شناسایی توان مندی‌های چندگانه زنجیره تامین پایدار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 121-133]
 • امیری، امیرحسین ارائه رویکردی برای پایش پارامترهای پروفایلهای‌ خطی ساده در فرآیندهای تولید کوتاه مدت در فاز 2 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 16-33]
 • امینی سابق، زین العابدین تحلیل یکپارچه‌سازی ارزش براساس انعطاف‌پذیری در زنجیره تامین با استفاده از فرآیندِ رتبه‌بندی تفسیری (IRP) (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 235-258]
 • اهری، رویا آنالیز حساسیت و بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • ایرج پور، علی رضا طراحی سیستم خبره هوشمند برای شناسایی توان مندی‌های چندگانه زنجیره تامین پایدار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 121-133]
 • ایوبی، مونا تخمین نقطه‌ی تغییر پله‌ای در پروفایل‌های خطی چندگانه با استفاده از شبکه‌ی عصبی احتمالی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 34-48]

ب

 • بامنی مقدم، محمد طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه-گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • بامنی مقدم، محمد نمودارهای کنترلی استوار برای داده‌های سری‌زمانی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 269-278]
 • بنی طبا، مصطفی آنالیز حساسیت و بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]

پ

 • پناهی، هانیه مطالعه از هم گسیختگی میکرو قطرات در فرآیند تولید پوشش های سطحی با استفاده از مدل قابلیت اطمینان در داده های سانسور شده [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 86-101]
 • پیشه جو، بیژن اولویت‌بندی تفسیرگرایانه کنترل ریسک‌های برون‌سپاری پایدار براساس قابلیت‌های در زنجیره تامین [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]

ت

 • توکلی، مسعود طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلی برای مشاهدات انفرادی از توزیع نمایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 135-144]

ج

 • جمالی، زهرا توسعه روشی به منظور تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی با رویکرد سطح آمادگی تأمین کنندگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]

ح

 • حسن زاده، رضا بررسی دریافت گواهی نامه ایزو 9001 بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 313-326]
 • حیدری، علی اکبر طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلی برای مشاهدات انفرادی از توزیع نمایی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 135-144]

خ

 • خسروی، پیمان ارائه رویکردی برای پایش پارامترهای پروفایلهای‌ خطی ساده در فرآیندهای تولید کوتاه مدت در فاز 2 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 16-33]
 • خلیلی دیلمی، سید بابک ارائه رویکردی برای پایش پارامترهای پروفایلهای‌ خطی ساده در فرآیندهای تولید کوتاه مدت در فاز 2 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 16-33]

ر

 • رئیسی، صدیق استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و برنامه ریزی آرمانی بر پایه شبیه سازی در سلول رباتیک جهت بهینه یابی توالی عملیات [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 327-338]
 • رستمی، علیا طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه-گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]

ز

 • زرین کلاه، میثم ارزیابی کارآیی شرکت‌های پتروشیمی مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی، عملیات و فروش و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 259-267]
 • زینال نژاد، معصومه تخمین نقطه‌ی تغییر پله‌ای در پروفایل‌های خطی چندگانه با استفاده از شبکه‌ی عصبی احتمالی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 34-48]

س

 • ساده، احسان تحلیل یکپارچه‌سازی ارزش براساس انعطاف‌پذیری در زنجیره تامین با استفاده از فرآیندِ رتبه‌بندی تفسیری (IRP) (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 235-258]
 • سقایی، عباس استفاده از روش‌های آمار فضایی در توسعه بهره‌وری و مدیریت منابع اورژانس به منظور ارتقا رفاه بیماران سکته‌ قلبی و مغزی در کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 145-158]

ش

 • شادمان، علیرضا توسعه نمودار کنترلEWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 279-298]
 • شایان نیا، سید احمد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد مسیریابی کانال حمل و نقل و استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 227-234]
 • شجاعی علی آبادی، سید رحمت طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه-گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • شعاعی، شیرین استنباط بیزی پارامتر قابلیت اطمینان در توزیع رایلی دو پارامتری تحت نمونه‌های سانسور فزاینده پیوندی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 159-168]
 • شفقت، ابوطالب توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 171-188]
 • شکری، مریم استفاده از روش‌های آمار فضایی در توسعه بهره‌وری و مدیریت منابع اورژانس به منظور ارتقا رفاه بیماران سکته‌ قلبی و مغزی در کلانشهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 145-158]
 • شمسی، محمدجواد طراحی قابلیت اطمینان-محور، نمونه موردی بویلر بازیاب (HRSG) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 189-202]
 • شمسی، محمدجواد بهینه‌سازی افزونگی و موجودی تجهیزات یدکی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان در سیستم‌های چندحالته [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 339-353]
 • شهرخی، محمود طراحی قابلیت اطمینان-محور، نمونه موردی بویلر بازیاب (HRSG) [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 189-202]
 • شهرخی، محمود بهینه‌سازی افزونگی و موجودی تجهیزات یدکی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان در سیستم‌های چندحالته [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 339-353]

ص

 • صالحی، اله کرم اولویت‌بندی تفسیرگرایانه کنترل ریسک‌های برون‌سپاری پایدار براساس قابلیت‌های در زنجیره تامین [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]

ط

 • طهرانی، رضا اولویت‌بندی تفسیرگرایانه کنترل ریسک‌های برون‌سپاری پایدار براساس قابلیت‌های در زنجیره تامین [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]

ع

 • عابدی، صادق طراحی سیستم خبره هوشمند برای شناسایی توان مندی‌های چندگانه زنجیره تامین پایدار [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 121-133]
 • عباس پور اسفدن، قنبر قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری سیستم های دارای افزونگی با رویکرد مدل مارکوف [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 75-85]
 • عزیزی، علیرضا مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد مسیریابی کانال حمل و نقل و استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 227-234]

ف

 • فاروقی، هیوا استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و برنامه ریزی آرمانی بر پایه شبیه سازی در سلول رباتیک جهت بهینه یابی توالی عملیات [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 327-338]
 • فدائی، سمیه توسعه نمودار کنترلEWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 279-298]
 • فرجی، ندا برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع نمایی وارون‌ تعمیم‌یافته براساس نمونه‌های سانسور فزاینده نوع 2 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 60-74]
 • فروزنده، نگین تخمین نقطه‌ی تغییر پله‌ای در پروفایل‌های خطی چندگانه با استفاده از شبکه‌ی عصبی احتمالی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 34-48]

ک

 • کاظمی، رامین برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع نمایی وارون‌ تعمیم‌یافته براساس نمونه‌های سانسور فزاینده نوع 2 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 60-74]
 • کرباسیان، مهدی آنالیز حساسیت و بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 49-59]
 • کرباسیان، مهدی توسعه روشی به منظور تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی با رویکرد سطح آمادگی تأمین کنندگان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 103-119]
 • کرباسیان، مهدی توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 171-188]
 • کرباسیان، مهدی بهبود کیفیت سیستم‌های چندجزئی در فاز طراحی از طریق بهینه‌سازی چیدمان اجزاء برای ارتقاء عملکرد و تعمیرپذیری (مطالعه موردی: فاصله یاب لیزری) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 299-312]
 • کلهر، اعظم نمودارهای کنترلی استوار برای داده‌های سری‌زمانی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 269-278]
 • کهن سال، اکرم استنباط بیزی پارامتر قابلیت اطمینان در توزیع رایلی دو پارامتری تحت نمونه‌های سانسور فزاینده پیوندی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 159-168]
 • کهن سال، اکرم برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع نمایی وارون‌ تعمیم‌یافته براساس نمونه‌های سانسور فزاینده نوع 2 [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 60-74]

م

 • محمودی راد، علی اولویت‌بندی تفسیرگرایانه کنترل ریسک‌های برون‌سپاری پایدار براساس قابلیت‌های در زنجیره تامین [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]
 • مداحیان امیری، عالمه بررسی دریافت گواهی نامه ایزو 9001 بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 313-326]
 • مرادی گوهره، مهدی بهبود کیفیت سیستم‌های چندجزئی در فاز طراحی از طریق بهینه‌سازی چیدمان اجزاء برای ارتقاء عملکرد و تعمیرپذیری (مطالعه موردی: فاصله یاب لیزری) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 299-312]
 • ملاعلیرزاده زواردهی، صابر اولویت‌بندی تفسیرگرایانه کنترل ریسک‌های برون‌سپاری پایدار براساس قابلیت‌های در زنجیره تامین [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 203-226]
 • منصوری، احسان بهبود کیفیت سیستم‌های چندجزئی در فاز طراحی از طریق بهینه‌سازی چیدمان اجزاء برای ارتقاء عملکرد و تعمیرپذیری (مطالعه موردی: فاصله یاب لیزری) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 299-312]
 • مهدوی، ایرج بررسی دریافت گواهی نامه ایزو 9001 بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 313-326]
 • موحدی، دکتر محمد مهدی مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد مسیریابی کانال حمل و نقل و استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 227-234]

ن

 • نبوی چاشمی، سیدعلی بررسی دریافت گواهی نامه ایزو 9001 بر ارزش شرکت در چرخه عمر [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 313-326]

و

 • ویسی، بهاره استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و برنامه ریزی آرمانی بر پایه شبیه سازی در سلول رباتیک جهت بهینه یابی توالی عملیات [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 327-338]

ی

 • یگانه، علی توسعه نمودار کنترلEWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 279-298]
 • یوسفی، ام البنین توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 171-188]