نمایه نویسندگان

آ

 • آدمی، حجت اله تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]

ا

 • ابراهیمی صدرآبادی، مهناز ارائه مدلی برای تخصیص بهینه منابع انسانی به فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مدل مارکویتز: مطالعه موردی در واحد اورولوژی یک مرکز فوق‌تخصصی کلیه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 77-87]
 • ابراهیمی صدرآبادی، مهناز مدلسازی ریاضی تخصیص منابع در شرایط بحرانی با هدف افزایش سطح تاب‌آوری فرآیندهای عملیاتی: مورد مطالعه صنعت نساجی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 393-412]
 • اثنی عشری، مریم متغیر جایگزین، رویکردی نوین در جهت افزایش کیفیت کشف تقلبات بیمه‌های ‌اتومبیل با استفاده از الگوریتم‌های ‌با نظارت [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 413-428]
 • احمدی‌پور رودپشت، محدثه ارائه مدل ریاضی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط فروش محصولات برگشتی با استفاده از رویکرد روش محدودیت اپسیلون [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 351-376]
 • استادی، بختیار ارائه مدلی برای تخصیص بهینه منابع انسانی به فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مدل مارکویتز: مطالعه موردی در واحد اورولوژی یک مرکز فوق‌تخصصی کلیه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 77-87]
 • استادی، بختیار مدلسازی ریاضی تخصیص منابع در شرایط بحرانی با هدف افزایش سطح تاب‌آوری فرآیندهای عملیاتی: مورد مطالعه صنعت نساجی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 393-412]
 • اسدی، سعید پیش بینی بیزی برای نمونه سانسور شده از توزیع کوماراسوامی بر اساس مدل آزمون طول عمر سریع جزیی و بررسی کاربرد آن در مواد سرامیکی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 15-32]
 • اسکندری، فرزاد طراحی آماری-اقتصادی واقع‌بینانه نمودار کنترل X ̅ در حضور علت‌های اسنادپذیر مستقل: با نقدی بر مدل‌ اقتصادی چن و یانگ (2002) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 203-220]
 • اعلمی، فاطمه ارائه مدل ریاضی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط فروش محصولات برگشتی با استفاده از رویکرد روش محدودیت اپسیلون [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 351-376]
 • اورنگ زمان، فرناز شناسایی و تحلیل ریسک های کیفیتی محصول در صنعت دارویی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی دانا) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 261-284]

ب

 • بافندگان امروزی، وحیده ارزیابی و کنترل عوامل مؤثر بر بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات با رویکرد شبیه سازی سیستم های پویا (مورد مطالعه: کارخانه سیمان قاین) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-106]
 • بامنی مقدم، محمد ساختارسازی طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در فرایندهای پویا (روان) تحت ساز و کار شکست بر 12 با فواصل نمونه گیری نایکنواخت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 127-154]
 • بامنی مقدم، محمد طراحی آماری-اقتصادی واقع‌بینانه نمودار کنترل X ̅ در حضور علت‌های اسنادپذیر مستقل: با نقدی بر مدل‌ اقتصادی چن و یانگ (2002) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 203-220]
 • بصیری، الهام تعیین طرح بهینه در سانسور هیبرید نوع اول از توزیع بر نوع دوازده براساس تابع هزینه [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 191-202]
 • بهادر، آزاده متغیر جایگزین، رویکردی نوین در جهت افزایش کیفیت کشف تقلبات بیمه‌های ‌اتومبیل با استفاده از الگوریتم‌های ‌با نظارت [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 413-428]

پ

 • پارسا، کیا تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 61-76]
 • پناهی، هانیه پیش بینی بیزی برای نمونه سانسور شده از توزیع کوماراسوامی بر اساس مدل آزمون طول عمر سریع جزیی و بررسی کاربرد آن در مواد سرامیکی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 15-32]
 • پورطاهری، رضا طراحی آماری نمودار کنترلی X ̅ با اندازه نمونه‌های متغیر تحت مدل شوک وایبول با فاصله‌های نمونه‌گیری نایکنواخت [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 221-241]

ج

 • جاوید، یونس تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 61-76]

چ

 • چشم براه، محسن ارائه‌ی روشی به منظور محاسبه هزینه های پنهان و فرصت کیفیت با رویکرد آسیب به حسن نیت مشتریان و برند سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

ح

 • حسین زاده کاشان، علی ارائه مدلی برای تخصیص بهینه منابع انسانی به فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مدل مارکویتز: مطالعه موردی در واحد اورولوژی یک مرکز فوق‌تخصصی کلیه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 77-87]
 • حسین زاده کاشان، علی مدلسازی ریاضی تخصیص منابع در شرایط بحرانی با هدف افزایش سطح تاب‌آوری فرآیندهای عملیاتی: مورد مطالعه صنعت نساجی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 393-412]
 • حکمتی، امیر هوشنگ بهینه سازی فرآیند حذف رنگزای اسیدی آبی-74 از پساب نساجی با نانوزئولیت اصلاح شده [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 155-176]
 • حکمی‌پور، نوشین استنباط آماری در مورد آزمون عمر شتابیده برای دستگاه یک‌بار شلیک با ریسک رقابتی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 285-306]
 • حیدری، علی بهینه سازی برنامه ریزی نگهداری پیشگیرانه سیستم سری-موازی: مطالعه موردی سیستم تغذیه آب بویلرهای نیروگاه برق [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 45-60]

خ

 • خامسیان، فرزان متغیر جایگزین، رویکردی نوین در جهت افزایش کیفیت کشف تقلبات بیمه‌های ‌اتومبیل با استفاده از الگوریتم‌های ‌با نظارت [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 413-428]
 • خانی زاده، فربد متغیر جایگزین، رویکردی نوین در جهت افزایش کیفیت کشف تقلبات بیمه‌های ‌اتومبیل با استفاده از الگوریتم‌های ‌با نظارت [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 413-428]
 • خطیب آستانه، بهاره قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k ازn تسهیم بار [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 177-190]

د

 • دباغ، شهین تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 61-76]
 • دیو سالار، پرستو ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]

ر

 • راد، عباس تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]
 • رزمخواه، مصطفی قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k ازn تسهیم بار [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 177-190]
 • رشیدی، ابو سعید بهینه سازی فرآیند حذف رنگزای اسیدی آبی-74 از پساب نساجی با نانوزئولیت اصلاح شده [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 155-176]

س

 • سپهری، محمد مهدی ارائه مدلی برای تخصیص بهینه منابع انسانی به فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مدل مارکویتز: مطالعه موردی در واحد اورولوژی یک مرکز فوق‌تخصصی کلیه [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 77-87]
 • سپهری، محمد مهدی مدلسازی ریاضی تخصیص منابع در شرایط بحرانی با هدف افزایش سطح تاب‌آوری فرآیندهای عملیاتی: مورد مطالعه صنعت نساجی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 393-412]
 • سعادت‌ملی، آیتین ساختارسازی طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در فرایندهای پویا (روان) تحت ساز و کار شکست بر 12 با فواصل نمونه گیری نایکنواخت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 127-154]
 • سقایی، عباس تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 61-76]
 • سقایی، عباس توسعه نمودارهای کنترل جهت پایش آماری شبکه دینامیک خدمات فوریتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 377-392]
 • سلطانی، گلشن ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان انسانی در بهره برداری از سامانه های راداری برد کوتاه و متوسط به روش فازی CREAM [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 339-350]
 • سیف، اصغر ساختارسازی طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در فرایندهای پویا (روان) تحت ساز و کار شکست بر 12 با فواصل نمونه گیری نایکنواخت [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 127-154]

ش

 • شجاعی علی آبادی، سید رحمت طراحی آماری-اقتصادی واقع‌بینانه نمودار کنترل X ̅ در حضور علت‌های اسنادپذیر مستقل: با نقدی بر مدل‌ اقتصادی چن و یانگ (2002) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 203-220]
 • شفیع خانی، عزیز اله بهینه سازی فرآیند حذف رنگزای اسیدی آبی-74 از پساب نساجی با نانوزئولیت اصلاح شده [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 155-176]
 • شمس تبار، یوسف طراحی نمودار کنترل برای پایش پایایی سیستم های در معرض شوک های تجمعی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 323-338]
 • شهرخی، محمود بهینه سازی برنامه ریزی نگهداری پیشگیرانه سیستم سری-موازی: مطالعه موردی سیستم تغذیه آب بویلرهای نیروگاه برق [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 45-60]
 • شهریاری، حمید طراحی نمودار کنترل برای پایش پایایی سیستم های در معرض شوک های تجمعی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 323-338]

ع

 • عالم تبریز، اکبر تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]

ف

 • فصیحی، بهمن طراحی آماری نمودار کنترلی X ̅ با اندازه نمونه‌های متغیر تحت مدل شوک وایبول با فاصله‌های نمونه‌گیری نایکنواخت [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 221-241]
 • فلاحی آرزودار، احسان ارائه مدل ریاضی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته سبز در شرایط فروش محصولات برگشتی با استفاده از رویکرد روش محدودیت اپسیلون [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 351-376]

ق

 • قره گزلو، مونا توسعه رویکرد تخمین نقطه تغییر در پروفایل‌های رگرسیون لجستیک فازی در فاز 2 [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 307-322]
 • قنواتی، لیلا بهینه سازی فرآیند حذف رنگزای اسیدی آبی-74 از پساب نساجی با نانوزئولیت اصلاح شده [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 155-176]
 • قیدر خلجانی، جعفر ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]

ک

 • کامران راد، رضا توسعه رویکرد تخمین نقطه تغییر در پروفایل‌های رگرسیون لجستیک فازی در فاز 2 [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 307-322]
 • کرباسیان، مهدی ارائه‌ی روشی به منظور محاسبه هزینه های پنهان و فرصت کیفیت با رویکرد آسیب به حسن نیت مشتریان و برند سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • کرباسیان، مهدی ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]
 • کرباسیان، مهدی ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان انسانی در بهره برداری از سامانه های راداری برد کوتاه و متوسط به روش فازی CREAM [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 339-350]

گ

 • گنجی، مریم ارائه‌ی روشی به منظور محاسبه هزینه های پنهان و فرصت کیفیت با رویکرد آسیب به حسن نیت مشتریان و برند سازمان [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • گودرزی، حسین تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]

م

 • محمودزاده، مرتضی شناسایی و تحلیل ریسک های کیفیتی محصول در صنعت دارویی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی دانا) [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 261-284]
 • مدرس، اعظم ارزیابی و کنترل عوامل مؤثر بر بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات با رویکرد شبیه سازی سیستم های پویا (مورد مطالعه: کارخانه سیمان قاین) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-106]
 • مظفری مهر، محمدسعید ارائه الگوی سیستم مدیریت کیفیت در استارتاپ‌های فینتک [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 33-44]
 • مهمی، زهرا ارزیابی و کنترل عوامل مؤثر بر بهبود قابلیت اطمینان تجهیزات با رویکرد شبیه سازی سیستم های پویا (مورد مطالعه: کارخانه سیمان قاین) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 89-106]
 • موحدی سبحانی، فرزاد تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی) [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 61-76]

ن

 • نجفی، حوریه توسعه نمودارهای کنترل جهت پایش آماری شبکه دینامیک خدمات فوریتی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 377-392]

ی

 • یوسفی، ام البنین ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 243-260]