نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، دکتر نسرین بهبود کیفیت مدل­‌سازی آماری نوسانات سرعت باد با استفاده از مدل­‌های گارچ و گارچ نامتقارن (ایستگاه هواشناسی اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 373-387]

ا

 • ارشادی، محمد جواد مدل سازی ترکیبی منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی خرابی ماشین آلات به منظور افزایش بهره وری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 69-86]
 • اسکندری، فرزاد تعیین براوردگرهای انقباضی پارامترهای کیفیت در مدل‌های خطی بیزی تعمیم‌یافته فوق بالا بعد [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 103-124]
 • ایمانی، کاظم بهینه سازی و آنالیز قابلیّت اطمینان به وسیله افزونگی توسط الگوریتم های فراابتکاری برای یک پهباد [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 327-348]

ب

 • بامنی مقدم، محمد طراحی آماری نمودار کنترلی چندمتغیره ژرفا‏پایه مبتنی بر صدک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • بامنی مقدم، محمد نمودارهای کنترلی ناپارامتری براساس گردش ها و آماره های مجموع رتبه های ویلکاکسون گونه [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 301-326]
 • بصیری، الهام طراحی یک سیستم سری-موازی بر اساس مسئله بهینه‌سازی قابلیت اطمینان و هزینه [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 39-50]
 • بهزادی، محمد حسن طراحی آماری- اقتصادی دو هدفه‌ی نمودارهای کنترل X ̅ با توزیع مکانیزم شکست پارتو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 87-102]
 • بهزادی، محمد حسن طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل بیزی مبتنی بر توزیع پیشگو برای مشاهدات انفرادی با توزیع مشخصه‌ی کیفی نمایی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 153-169]

پ

 • پاکزاد، آیلین معرفی شاخص توانایی تابعی جدید C_p^''' (Profile) برای پروفایل خطی ساده با تلورانس نامتقارن [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 251-278]

ت

 • ترابیان، محسن طراحی آماری- اقتصادی دو هدفه‌ی نمودارهای کنترل X ̅ با توزیع مکانیزم شکست پارتو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 87-102]
 • ترابیان، محسن طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل بیزی مبتنی بر توزیع پیشگو برای مشاهدات انفرادی با توزیع مشخصه‌ی کیفی نمایی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 153-169]
 • تنهایی، فهیمه معرفی شاخص توانایی تابعی جدید C_p^''' (Profile) برای پروفایل خطی ساده با تلورانس نامتقارن [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 251-278]
 • توفیق زاده، یگانه توسعه نمودارهای ناپارامتری علامت و رتبه علامت‏دار با استفاده از مجموعه‏ های فازی نوع 2 بازه ‏ای [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]

ج

 • جلالی فراهانی، کامبیز واکاوی موانع استقرار بهینه سیستم مدیریت عملکرد در زنجیره صنعت فولاد ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

چ

 • چنگائی، الهام نمودارهای کنترلی ناپارامتری براساس گردش ها و آماره های مجموع رتبه های ویلکاکسون گونه [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 301-326]
 • چوپان کاری، پرویز مدل سازی ترکیبی منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی خرابی ماشین آلات به منظور افزایش بهره وری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 69-86]

ح

 • حاله، حسن طراحی مدل توسعه‌ی معماری پلتفرمِ محصول با رویکرد چند هدفه شامل DFC و DFV و DFSC، مطالعه‌ی موردی: سیستم آنتن آرایه فازی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 171-198]
 • حسین پور، ربابه تعیین براوردگرهای انقباضی پارامترهای کیفیت در مدل‌های خطی بیزی تعمیم‌یافته فوق بالا بعد [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 103-124]
 • حسین زاده کاشان، علی اخذ تصمیمات بهینه سطح کیفیت و طول دوره وارانتی و تبلیغات در یک زنجیره‌تأمین دو سطحی ‏ [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 221-250]
 • حقیقی راد، فرزاد واکاوی موانع استقرار بهینه سیستم مدیریت عملکرد در زنجیره صنعت فولاد ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

ر

 • راد، عباس تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 125-151]
 • رضایی تبار، وحید تعیین براوردگرهای انقباضی پارامترهای کیفیت در مدل‌های خطی بیزی تعمیم‌یافته فوق بالا بعد [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 103-124]

ز

 • زنجیرچی، سید محمود بررسی چگونگی نقش صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 349-372]
 • زندیه، مصطفی تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 125-151]

س

 • سردشتی، تینا اخذ تصمیمات بهینه سطح کیفیت و طول دوره وارانتی و تبلیغات در یک زنجیره‌تأمین دو سطحی ‏ [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 221-250]
 • سیرانی، راضیه طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل بیزی مبتنی بر توزیع پیشگو برای مشاهدات انفرادی با توزیع مشخصه‌ی کیفی نمایی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 153-169]
 • سیف، اصغر طراحی آماری- اقتصادی دو هدفه‌ی نمودارهای کنترل X ̅ با توزیع مکانیزم شکست پارتو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 87-102]
 • سیف، اصغر طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل بیزی مبتنی بر توزیع پیشگو برای مشاهدات انفرادی با توزیع مشخصه‌ی کیفی نمایی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 153-169]

ض

 • ضیائیان، مهران بررسی چگونگی نقش صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 349-372]
 • ضیاییان، مهران طراحی مدل استقرار و پیاده‌سازی کیفیت 4.0 با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-68]

ط

 • طلایی، حمید رضا طراحی مدل استقرار و پیاده‌سازی کیفیت 4.0 با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-68]
 • طلوعی، عباس طراحی مدل توسعه‌ی معماری پلتفرمِ محصول با رویکرد چند هدفه شامل DFC و DFV و DFSC، مطالعه‌ی موردی: سیستم آنتن آرایه فازی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 171-198]

ع

 • عالم تبریز، اکبر تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 125-151]
 • عزیزی، امیر مدل سازی ترکیبی منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی خرابی ماشین آلات به منظور افزایش بهره وری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 69-86]
 • عقیلی، سلیمه سادات طراحی آماری- اقتصادی دو هدفه‌ی نمودارهای کنترل X ̅ با توزیع مکانیزم شکست پارتو [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 87-102]

غ

 • غلامی، امیرحسین بهینه سازی و آنالیز قابلیّت اطمینان به وسیله افزونگی توسط الگوریتم های فراابتکاری برای یک پهباد [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 327-348]

ف

 • فارسیجانی، حسن واکاوی موانع استقرار بهینه سیستم مدیریت عملکرد در زنجیره صنعت فولاد ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]

ک

 • کرباسیان، مهدی طراحی مدل توسعه‌ی معماری پلتفرمِ محصول با رویکرد چند هدفه شامل DFC و DFV و DFSC، مطالعه‌ی موردی: سیستم آنتن آرایه فازی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 171-198]

گ

 • گلشنی، لیلا بهبود کیفیت مدل­‌سازی آماری نوسانات سرعت باد با استفاده از مدل­‌های گارچ و گارچ نامتقارن (ایستگاه هواشناسی اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 373-387]
 • گودرزی معصومی، فاطمه برآورد پارامترهای توزیع نمایی دو پارامتری تحت سانسور شده تصادفی با حضور داده‌ی پرت و تعیین دوره گارانتی مرتبط با کیفیت کالا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 15-38]

م

 • مالکی نژاد، پوریا طراحی مدل استقرار و پیاده‌سازی کیفیت 4.0 با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 51-68]
 • مرآتی، مسعود طراحی مدل توسعه‌ی معماری پلتفرمِ محصول با رویکرد چند هدفه شامل DFC و DFV و DFSC، مطالعه‌ی موردی: سیستم آنتن آرایه فازی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 171-198]
 • مروتی شریف آبادی، علی بررسی چگونگی نقش صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 349-372]
 • ملاعباسی، بیتا بهبود کیفیت مدل­‌سازی آماری نوسانات سرعت باد با استفاده از مدل­‌های گارچ و گارچ نامتقارن (ایستگاه هواشناسی اردبیل) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 373-387]
 • میرفخرالدینی، سید حیدر بررسی چگونگی نقش صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 349-372]

ن

 • نصراله‌زاده، شادی طراحی آماری نمودار کنترلی چندمتغیره ژرفا‏پایه مبتنی بر صدک [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • نصیری، پرویز برآورد پارامترهای توزیع نمایی دو پارامتری تحت سانسور شده تصادفی با حضور داده‌ی پرت و تعیین دوره گارانتی مرتبط با کیفیت کالا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 15-38]
 • نظری زاده، فرزانه تاثیر خرابی علت مشترک در پیش بینی قابلیت اطمینان صنعت ریلی [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 125-151]
 • نوجوان، مجید توسعه نمودارهای ناپارامتری علامت و رتبه علامت‏دار با استفاده از مجموعه‏ های فازی نوع 2 بازه ‏ای [دوره 12، شماره 3، 1401، صفحه 279-300]

ی

 • یارمحمدی، مسعود برآورد پارامترهای توزیع نمایی دو پارامتری تحت سانسور شده تصادفی با حضور داده‌ی پرت و تعیین دوره گارانتی مرتبط با کیفیت کالا [دوره 12، شماره 1، 1401، صفحه 15-38]
 • یوسفیان آستانه، عسگر واکاوی موانع استقرار بهینه سیستم مدیریت عملکرد در زنجیره صنعت فولاد ایران [دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 199-220]