معرفی شاخص توانایی تابعی جدید C_p^''' (Profile) برای پروفایل خطی ساده با تلورانس نامتقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

در بسیاری از شرایط، کیفیت یک محصول یا فرآیند به وسیله رابطه‌ای بین متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می‌شود که به این رابطه پروفایل گویند. پروفایل‌های خطی ساده یکی از انواع مختلف پروفایل‌ها بوده که در آن‌ها یک رابطه خطی بین یک متغیر پاسخ و یک متغیر مستقل وجود دارد. در این مقاله، شاخص‌ توانایی تابعی برای پروفایل خطی ساده با تلورانس نامتقارن معرفی می‌شود. عملکرد شاخص‌ تابعی ارائه شده با شاخص‌‌های موجود C_ppM^''' و C_pp^'' (Profile) با استفاده از مثال عددی و مطالعات شبیه‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج ارزیابی‌ها نشان دهنده این است که شاخص‌ ارائه شده نسبت به شاخص‌های موجود در بیان توانایی فرآیند بهتر عمل می‌کند. همچنین فواصل ‌اطمینان بر اساس سه روش بوت‌استرپ برای شاخص‌ پیشنهادی ارائه می‌شود و عملکرد آن‌ها از طریق مطالعات شبیه‌سازی ارزیابی می‌گردد. برای نشان دادن کاربرد شاخص‌ پیشنهادی، یک مطالعه موردی واقعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a new functional capability index C_p^''' (Profile) for a simple linear profile with asymmetric tolerance

نویسندگان [English]

  • Aylin Pakzad 1
  • Fahimeh Tanhaie 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

Abstract:  In some practical applications, the quality of a product or process is defined by a profile, which is a relationship between a response variable and one or more explanatory variables. Simple linear profiles (SLPs) are one of the various types of profiles in which the product or process quality is related to a simple linear function between a response and an explanatory variable. In this article, a functional capability index for a simple linear profile with asymmetric tolerance is introduced. The performance of the proposed index and existing ones (  and ) are studied using numerical examples and simulation studies in terms of mean absolute error (MAE), mean square error (MSE) and absolute percentage error (APE) metrics. The results show that the new index performs better than the two existing indices. Furthermore, confidence intervals for the proposed index are constructed using three bootstrap methods, and their performance is evaluated using simulation studies. A real-world case study is presented to demonstrate the application of the proposed index.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simple linear profile
  • Process incapability indices
  • Asymmetric tolerances
  • Functional approach