اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 417
تعداد پذیرش 136
تعداد عدم پذیرش 248

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 67748
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60039
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
درصد پذیرش 33 %