اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 401
تعداد پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش 240

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد مقالات 202
تعداد مشاهده مقاله 62355
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56752
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 143 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
درصد پذیرش 32 %