اهداف و چشم انداز

 

   اهداف و رویکرد نشریه   

 

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت با هدف تعمیق و گسترش تفکر علمی و فنی در شناخت و حل مسائل و چالش‌های اساسی در حوزه مهندسی و مدیریت کیفیت، معرفی نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین، ارتقا، گسترش و روزآمد‌سازی سطح دانش فنی کارشناسان، محققان، متخصصان، صاحب نظران، مدیران، سیاستگذاران حوزه مهندسی و مدیریت کیفیت، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای پژوهش در حوزه‌های مختلف مهندسی و مدیریت کیفیت، پس از انجام بررسی‌های لازم، اقدام به چاپ مقالات علمی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در ابعاد مختلف مهندسی و مدیریت کیفیت و همچنین سایر شاخه‌های علمی مرتبط با تأکید بر محور‌های اساسی زیر می‌نماید:

 

 • کنترل فرایند آماری

 • طراحی آزمایش‌ها

 • پایایی (قابلیت اطمینان)

 • روش‌شناسی رویه پاسخ

 • کیفیت کاوی

 • نمونه‌گیری پذیرش

 • مهندسی آماری

 • روش‌های نوین حل مسأله

 • روش‌های بهینه‌سازی فرایند و محصول

 • مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

 • کاربرد مدل‌سازی و شبیه‌سازی در مهندسی و مدیریت کیفیت

 • کاربرد تحقیق در عملیات در مهندسی و مدیریت کیفیت

 • کاربرد‌های مهندسی و مدیریت کیفیت در صنایع