نمودارهای کنترلی ناپارامتری براساس گردش ها و آماره های مجموع رتبه های ویلکاکسون گونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 استاد گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده: در این مقاله، سه نوع جدید از نمودارهای کنترلی آزاد-توزیع شوهارتی که از گردش ها و آماره های مجموع-رتبه های ویلکاکسون‌گونه برای پی بردن به تغییرهای ممکن یک فرایند کنترل شده استفاده می کنند. معرفی می شوند. روابط دقیقی برای نرخ هشدار غلط (FAR)، توزیع‌ طول اجرا و متوسط طول اجرا (ARL) بیان شده است. یک امتیاز مهم این نمودارها این است که به دلیل ناپارامتری بودن، نرخ هشدار غلط (FAR) و تحت کنترل بودن توزیع طول اجرا، شبیه فرایند توزیع های پیوسته هستند. جدول هایی برای نمودارهای کنترلی که به نرخ هشدار غلط (FAR) وابسته هستند، تهیه شده است. بنابر این، یک مطالعه ی عددی نشان می دهد که نمودارهای کنترلی جدید قابل تغییر و کارامد هستند و برای آشکار ساختن تغییرهای خارج از کنترل نوع لهمن وضع شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonparametric control charts based on runs and Wilcoxon-type rank-sum statistics

نویسندگان [English]

  • elham changaei 1
  • Mohammad bamenimoghadam 2
1 -
2 Full Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, we introduce three new distribution-free Shewhart-type control charts that exploit run and Wilcoxon-type rank-sum statistics to detect possible shifts of a monitored process is introduced. Exact formulae for the alarm rate, the run length distribution, and the average run length (ARL) are all derived. A key advantage of these charts is that, due to their nonparametric nature, the false alarm rate (FAR) and in-control run length distribution is the same for all continuous process distributions. Tables are provided for the implementation of the charts for some typical FAR values. Furthermore, a numerical study carrited out reveals that the new charts are quite flexible and efficient in detecting shifts to Lehmann-type out-of-control situations.
Statistical quality control charts were introduced in the early work of Shewhart (1926) and since then several variations of them have been proposed for monitoring continuous characteristics. Most of the control charts are distribution-based procedures in the sense that the process output is assumed to follow a specified probability distribution (usually normal); see, for example, Albers et al. (2004).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical Process Control (SPC)
  • Control Charts
  • Parametric Control Charts
  • Distribution-Free Control Charts
  • Average Run Length (ARL)
  • Exceedance Statistics
[1] Saif, A. (2009). Statistical-economic design of Hotelling's  control chart with variable sample size and control limits. PhD Thesis, Islamic Azad university, science and researches section.
 [2] Bamni Moghadam, M. (2004). statistical quality control. First edition, PayameNoor University Press. pp. 95-107, 190, 197, 218-222 and 227-228, Tehran.
[3] Najmei Saroqi, N., (2010). Statistical-economic design of  Hotelling multivariate control chart with variable sample size. master thesis, Allameh Tabatabai University, School of Economics.
 [4] Montgomery Douglas C., (2013). Statistical quality control, translated by Rasool Noor al-Sana,(2017) Tehran, Iran University of Science and Technology, Publishing Center. pp. 237-242, 251-252, 254-255, 258 and 736-737.
 [5] Hollander, M., & Wolfe, D. A. (1999). A distribution free test for ordered alternatives (Jonckheere, Terpstra). In Nonparametric statistical methods (pp. 202-12). New York: Wiley
 [6] Chakraborti, S., & Graham, M. A. (2019). Nonparametric (distribution-free) control charts: An updated overview and some results. Quality Engineering, 31(4), 523-544.
[7]  Chakraborti, S., Van der Laan, P., & Bakir, S. T. (2001). Nonparametric control charts: an overview and some results. Journal of quality technology, 33(3), 304-315