ارتقاء بهره وری از طریق رویکرد کایزن در صنعت لوازم خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه کیفیت و بهره وری انتخاب

چکیده

این تحقیق بر ارتقاء بهره‌وری در صنعت لوازم خانگی از طریق رویکرد کایزن تمرکز دارد. سازمانهای مختلف به ‏منظور پاسخ به چالشهای رقابتی امروزه در پی پیاده سازی تولید ناب میباشند کاربرد تکنیکهای ناب در صنایع ‏تولیدی و حتی خدماتی در نوشته ها و مقالات دیده میشود. تولید ناب از دیدگاه کارکردی و عملیاتی شامل پیاده ‏سازی مجموعه ای از ابزارها و تکنیکهاست که درصدد کاهش ضایعات در شرکت و زنجیره ارزش می گردد.‏
مسئله اصلی شامل شناسایی و کاهش اتلافات و موداهای مرتبط با فرآیند ها در سیستم تولید می‌باشد. پرسش‌های ‏اصلی در این تحقیق بر تعریف و اقدامات اصلاحی جهت بهبود بهره‌وری و تحقق هدف‌های کایزن در حذف و یا ‏کاهش اتلاف هایی همچون تولید اضافی، حمل و نقل و ... تمرکز دارد. از روش‌های گوناگونی چون بررسی مطالعات ‏موردی و تحلیل‌های میدانی همچنین ترسیم نقشه جریان ارزش برای شناسایی موداها و اجرای اقدامات اصلاحی ‏استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity improvement through kaizen approach in home ‎appliance industry

نویسندگان [English]

  • Marzieh Azami
  • Marzieh Azami
Productivity and quality academy of MAKBA
چکیده [English]

This research focuses on improving productivity in the home appliance industry through ‎the Kaizen approach. In order to respond to competitive challenges, various ‎organizations are pursuing the implementation of lean production today. The use of lean ‎techniques in manufacturing and even service industries can be seen in writings and ‎articles. From a functional and operational point of view, lean production includes the ‎implementation of a set of tools and techniques that try to reduce waste in the company ‎and the value chain.‎
The main issue includes identifying and reducing waste and mods related to processes in ‎the production system. The main questions in this research focus on the definition and ‎corrective measures to improve productivity and achieve the goals of kaizen in ‎eliminating or reducing waste such as excess production, transportation, etc. Various ‎methods such as case studies and field analyze are used as well as value flow mapping ‎to identify trends and implement corrective measures. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • kaizen
  • time fashions
  • waste
  • ‎corrective actions
  • ‎value stream map