تأثیر مهندسی ارزش با روی‌داشت به اقتصاد مقاومتی در اجرای طرح سد خاکی ایوشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

چکیده

مهندسی ارزش، تلاشی سازمان یافته است که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت‌های یک طرح از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه‌اندازی و بهره‌برداری انجام می‌شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم‌ترین روش‌های اقتصادی در عرصه فعالیت‌های مهندسی، شناخته شده‌است. در این بین پروژه‌های سدسازی به دلایلی چون پیچیدگی‌های خاص طراحی و اجرا، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری، حجم بالای منابع مصرفی و اهمیت زمان و هزینه می‌تواند از پتانسیل بالایی برای به‌کارگیری مطالعات مهندسی ارزش برخوردار باشد. هدف از این مقاله پیاده‌سازی مهندسی ارزش در پروژه سد خاکی ایوشان با رویداشت به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. مطالعات مهندسی ارزش سد خاکی ایوشان درحین ساخت و به منظورکاهش حجم بدنه سد، کاهش خاکریزی کوله چپ بدنه سد، بهینه‌سازی طرح سرریز، حذف جرثقیل اتاق شیرآلات، بهینه‌سازی و کاهش مسیر انتقال آب بند کیکمدره، کاهش طول دستک‌های ورودی سرریز و بهینه‌سازی آرماتورگذاری سازه‌ها انجام گردید و در نهایت منجر به صرفه‌جویی مبلغ 39 میلیارد ریالی و همچنین کاهش زمان اجرای پروژه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Value Engineering with the Event on Resistance Economics in the Implementation of Ayoshan Earthen Dam Project 

نویسندگان [English]

  • Mehdi Komasi 1
  • Behrang Biranvand 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Grand Ayatollah Boroujerdi University,    
2 Master Student, Hydraulic Water and Structures, Grand Ayatollah Boroujerdi University   
چکیده [English]

 Value engineering is an organized effort that aims to review and analyze all the activities of a project from the formation of initial thinking to the stage of design and implementation and then commissioning and operation and as one of the most efficient and important economic methods in the field of engineering activities. Known. In the meantime, dam projects due to special complexities of design and implementation, high volume of investment, high volume of resources and the importance of time and cost can have a high potential for the use of value engineering studies. The purpose of this article is to implement value engineering in Ayoshan earthen dam project with the event to the resistance economy. Engineering studies of the value of Ayoshan earthen dam were carried out during construction and in order to reduce the volume of the dam body, reduce the embankment of the left backpack of the dam body, optimize the overflow plan, remove the valve crane, optimize the transmission line, reduce the length of the overflow handles and optimize the structures. Ultimately, it saved 39 billion rials and also reduced the project implementation time. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • value engineering
  • cost
  • Ayoshan earthen dam
  • Kikmadreh dam. 
[1] James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, (2007), Harper perennial Library, The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production.
[2]Shen, Q. and Liu, G. (2003), Critical Success Factors for Value Management Studies in Construction. J. Constr. Eng. Manage., Vol 129(5), PP:485–491
[3]کاش قندی،ع.ا.(1388). مهندسی ارزش در سازه های هیدرولیکی سد شهریار، هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران
[4]پورمحمد انوریان،ح.،اسلامیان،ف.(1390). مهندسی ارزش برای تعیین نوع ریپ راپ سد گتوند علیا، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس،تهران،ایران.
[5]برنجیان، ج.،آزادی، پ.(1393). مهندسی ارزش در آب بندی پی سدهای خاکی کوچک و مطالعه موردی آب بندی پی سد خاکی حاجیلو پاشالو، اولین کنگره ملی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان.
[6]منیرعباسی،آ.،حسنی،ع.(1394). پیاده‎سازی مهندسی ارزش در اجرای بدنه سدهای خاکی مطالعه موردی سد سیکان دره شهر ایلام،نشریه مهندسی سازه و ساخت، 3(2):48-56.
[7]محمدی،م.،محمدی،م.(1394). روش‎های آببندی پی سدهای خاکی و انتخاب بهترین گزینه با بهره‎گیری از تکنیک مهندسی ارزش(مطالعه موردی:سد خاکی گیلانغرب، کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ارومیه، ایران.
[8]سالاری، م.، بلوری بزاز،ج. اخترپور، ع.(1394). کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی (نمونه موردی): سد ذخیره‌ای گراتی اسفراین، کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران.
[9]جهانشاهی، ن.، شعبانی،ص.، مسندانی،م.(1390). پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، تهران.
[10]دولابی، ف.، ملازاده،م.(1396). مهندسی ارزش و کارآمدی آن در پروژه‌های آبی، دومین کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران.