نویسنده = سیداحمد شایان نیا
ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی مورد مطالعه: مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی ایران (SPGC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

دکتر محمد مهدی موحدی؛ منوچهر واحدی؛ رضا لطفی؛ سید احمد شیبت الحمدی


مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با رویکرد مسیریابی کانال حمل و نقل و استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 227-234

دکتر محمد مهدی موحدی؛ علیرضا عزیزی؛ سید احمد شایان نیا


شبیه‌سازی اثر شلاقی چندمرحله‌ای در زنجیره‌ی تأمین چندمحصولی و چندسطحی

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 295-304

دکتر محمد مهدی موحدی؛ سیداحمد شایان نیا؛ حامد یوسف نژاد


ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 94-105

منوچهر واحدی؛ محمد مهدی موحدی؛ رضا لطفی؛ سید احمد شیبت الحمدی


تشخیص عیب بلبرینگ ماشین‌های صنعتی از طریق صوت‌سنجی با استفاده از شبکه عصبی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 274-285

سید احمد شیبت الحمدی؛ محمدمهدی موحدی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ معصومه امیرابراهیمی خوشمهر