ارائه یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه به منظور طراحی و برنامه‌ریزی پایدار و تاب‌آور زنجیره‌تأمین تحت ریسک اختلال تأمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

چکیده

امروزه با برنامه‌­ریزی زنجیره­ تأمین پایدار با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست­ محیطی باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش قدرت زنجیره تامین شد. با این وجود تأثیرات پیاده‌­سازی اصول پایداری در تاب‌­آوری یک زنجیره­ تأمین و در مواجهه با اختلالات هنوز به صورت عمیق مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته است. زنجیره­تأمین تاب‌­آور با بهره‌­مندی از سبد تأمین تاب­‌آور، می‌تواند میزان ریسک و آسیب­‌پذیری زنجیره­‌های­ تأمین را در مواجهه با اختلالات کاهش دهد. در این تحقیق به مدل­سازی مسئله برنامه­‌ریزی پایدار و تاب­­‌آور یک شبکه زنجیره ­تأمین چهارسطحی پرداخته می‌­شود. بدین منظور یک مدل ریاضی چندهدفه توسعه داده می‌­شود که در کنار هدف اقتصادی، برای پایداری زنجیره­تأمین به بیشنه­‌سازی نمرات اجتماعی و زیست­محیطی تأمین ­کنندگان و همچنین کمینه­‌سازی تأخیر در تحویل محصولات پرداخته می‌شود، و از دو روش اپسیلون محدودیت تکامل­ یافته و Lp متریک برای موازنه اهداف استفاده می‌­شود. نهایتا، با استفاده از مثال عددی وتحلیل حساسیت کارایی مدل اثبات می‌­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A multi-Objective Optimization Mathematical Model for Design and Planning of Sustainable Resilience Supply Chain under the Risk of Supply Disruption

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadeghi 1
  • Omid Boyer Hasani 2
1 M.A student, Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.   
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 
چکیده [English]

 Today, with the planning of a sustainable supply chain, in addition to achieving economic goals, it can satisfy the social and environmental objectives and considerations, which result in a competitive advantage and increase chain power. However, the effects of implementing the principles of sustainability on the resilience of a supply chain in various disruptions have not yet been deeply studied by the researchers. The resilience supply chain, with the benefit of a resilient supply portfolio, can reduce the risk and vulnerability of supply chains to the extent possible in the face of disturbances such as supply disruptions. In this research, modeling and problem solving of a sustainable resilience planning problem of a four-level supply chain network are discussed. For this purpose, a multi-objective optimization model is developed for this problem. The objectives of the proposed model include minimizing cost, maximization of social and environmental outcomes of the suppliers, as well as minimizing delays in the delivery of products. Two methods of Augmented Epsilon constraint and Lp metric are used for balancing goals. Finally, in the final section of the study, a numerical study is considered. Finally, in the final section of the study, the numerical study is considered. The outputs of the model and the sensitivity analysis indicated that the model was efficient. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain design
  • Resilient
  • Sustainable
  • Supply disruption
  • Lp metric method
  • Augmented epsilon constraint 
[1] Jabbarzadeh, M. Haughton, and A. Khosrojerdi, "Closed-loop supply chain network design under disruption risks: A robust approach with real world application," Computers & Industrial Engineering, vol. 116, pp. 178-191, 2018.
[2] D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, and E. Simchi-Levi, Managing The Supply Chain: Definitive Guide. Tata McGraw-Hill Education, 2004.
[3] H. Carvalho, S. G. Azevedo, and V. Cruz-Machado, "Agile and resilient approaches to supply chain management: influence on performance and competitiveness," Logistics research, vol. 4, no. 1-2, pp. 49-62, 2012a.
[4] H. Carvalho, V. Cruz-Machado, and J. G. Tavares, "A mapping framework for assessing supply chain resilience," International Journal of Logistics Systems and Management, vol. 12, no. 3, pp. 354-373, 2012b.
[5] Y. Sheffi, J. B. Rice, J. M. Fleck, and F. Caniato, "Supply chain response to global terrorism: a situation scan," in Center for Transportation and Logistics, MIT, Department of Management, Economics and Industrial Engineering, Politecnico di Milano, EurOMA POMS Joint International Conference, 2003.
[6] R. Rajesh and V. Ravi, "Supplier selection in resilient supply chains: a grey relational analysis approach," Journal of Cleaner Production, vol. 86, pp. 343-359, 2015.
[7] S. Derissen, M. F. Quaas, and S. Baumgärtner, "The relationship between resilience and sustainability of ecological-economic systems," Ecological Economics, vol. 70, no. 6, pp. 1121-1128, 2011/04/15/ 2011.
[8] M. Varsei and S. Polyakovskiy, "Sustainable supply chain network design: A case of the wine industry in Australia," Omega, vol. 66, pp. 236-247, 2017.
[9] S. Derissen, M. F. Quaas, and S. Baumgärtner, "The relationship between resilience and sustainability of ecological-economic systems," Ecological Economics, vol. 70, no. 6, pp. 1121-1128, 2011/04/15/ 2011.
[10] R. Babazadeh, J. Razmi, M. S. Pishvaee, and M. Rabbani, "A sustainable second-generation biodiesel supply chain network design problem under risk," Omega, vol. 66, pp. 258-277, 2017.
[11] M. Varsei and S. Polyakovskiy, "Sustainable supply chain network design: A case of the wine industry in Australia," Omega, vol. 66, pp. 236-247, 2017.
[12] H. Baroud, K. Barker, J. E. Ramirez‐Marquez, and C. M. Rocco, "Inherent costs and interdependent impacts of infrastructure network resilience," Risk Analysis, vol. 35, no. 4, pp. 642, 66-2015.
[13] V. Gupta, B. He, and S. P. Sethi, "Contingent sourcing under supply disruption and competition," International Journal of Production Research, vol. 53, no. 10, pp. 3006-3027, 2015.
[14] W. Ho, T. Zheng, H. Yildiz, and S. Talluri, "Supply chain risk management: a literature review," International Journal of Production Research, vol. 53, no. 16, pp. 5031-5069, 2015.
[15] S. Rezapour, R. Z. Farahani, and M. Pourakbar, "Resilient supply chain network design under competition: a case study," European Journal of Operational Research, vol. 259, no. 3, pp. 1017-1035, 2017.
[16] B. Fahimnia and A. Jabbarzadeh, "Marrying supply chain sustainability and resilience: A match made in heaven," Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 91, pp. 306-324, 2016.
[17] Zahiri, B., Zhuang, J., & Mohammadi, M. Toward an integrated sustainable-resilient supply chain: A pharmaceutical case study. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 103, 109-142, 2017.
[18] D. Ivanov, "Revealing interfaces of supply chain resilience and sustainability: a simulation study," International Journal of Production Research, vol. 56, no. 10, pp. 3507-3523, 2018.
[19] A. Jabbarzadeh, B. Fahimnia, and F. Sabouhi, "Resilient and sustainable supply chain design: sustainability analysis under disruption risks," International Journal of Production Research, pp. 24-1, 2018.
[20] G. Mavrotas, "Effective implementation of the ε-constraint method in multi-objective mathematical programming problems," Applied mathematics and computation, vol. 213, no. 2, pp. 455-465,2009.
[21] J. Aghaei, N. Amjady, and H. A. Shayanfar, "Multi-objective electricity market clearing considering dynamic security by lexicographic optimization and augmented epsilon constraint method," Applied Soft Computing, vol. 11, no. 4, pp. 3858-3846, 2011.