قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری سیستم های دارای افزونگی با رویکرد مدل مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مدیریت . گروه صنعتی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل مارکوف ، فرمول عمومی محاسبه قابلیت اطمینان و MTTF که از عوامل اصلی مهندسی در کیفیت میباشند و ... در سیستم های دارای افزونگی 1 از n، از دو روش حل معادلات دیفرانسیل (حل دستگاه معادلات حالت ، استخراج تابع قابلیت اطمینان و محاسبه MTTF با استفاده از آن) و روش میانبر (محاسبه مستقیم MTTF بدون نیاز به تابع قابلیت اطمینان با استفاده از ماتریس های گذار در مدل مارکوف) بدست آمده که بعضا در مقاله نیز به طور مختصر اشاره شده و امکان برآورد این پارامترها برای هر تعداد n دلخواه، تسهیل گردیده است. همچنین با استفاده از توابع بدست آمده، میزان تاثیر افزایش اقلام افزونه بر ارتقای قابلیت اطمینان، در این سیستم ها (با حالت های آماده به خدمت و فعال و اجزاء تعمیرپذیر و غیرقابل تعمیر) ، جهت انجام محاسبات از نرم افزار Mathematica استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Accessibility of Redundant Systems With the Markov Model Approach

نویسنده [English]

  • ghanbar abbaspour esfeden
IAU.south tehran . school of management
چکیده [English]

In this research, using Markov model, general formula for calculating reliability and MTTF, which are the main engineering factors in quality in systems with redundancy of 1 of n, from two methods of solving differential equations and shortcut method (direct calculation of MTTF without the need for function Reliability is obtained by using transition matrices in the Markov model, which are sometimes briefly mentioned in the article. One of the remarkable results of this research is that the possibility of estimating parameters for any desired number of n has been facilitated. Also, using the obtained functions, the effect of increasing add-on items on improving reliability in these systems (with ready-to-serve and active modes and repairable and non-repairable components), along with factors such as repair rate and reliability of systems. Switching has been evaluated. Mathematica software has been used to perform calculations and data analysis. 

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markov
  • reliability
  • redundancy
  • failure rate
[1]همتیان بجنوردی سحر، کفاشی اسماعیل. بررسی معیار قابلیت اطمینان در سیستم های کامپیوتری. در: هشتمین سمپوزیوم پیشرفت علم و فن آوری، (17 بهمن). مشهد: موسسه آموزش عالی خاوران؛ (1392).
[2]MIL-HDBK-338B: Military handbook Electronic Reliability Design Handbook USA:Department Of Defence. 1998  
 [3] قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی توضیح و مقایسه. اداره تحقیقات و نوآوری شرکت مخابرات خراسان رضوی؛ (1394). Available from: http://www.tci.khorasan.ir 
[4] Milanovic N. Models, Methods and Tools for Availability Assessment of IT-Services and Business Processes [dissertation]. Berlin Germany: univ. Berlin; 2010.
 
[5] Sorin, D. J. Fault Tolerant Computer Architectures, Morgan and Claypool Publisher, Synthesis Lectures on Computer Architectures, Editor: Mark D. Hill. 2009; Vol. 4, No. 9, pp.1-104
 [6] صادقی محمد ، ارائه روشی جدید برای محاسبه MTBF سیستم های کامپیوتری از روی مدل مارکوف آنها [پایان نامه]. دزفول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول؛ 1391
[7] بیرولینی الساندرو. مهندسی قابلیت اطمینان نظریه و کاربرد. ترجمه جلال راعی، صدف حکیمی زاده. تهران: انتشارات دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری؛ (1394).
[8] Kongniratsaik P,Uncertainty in Reliability Evaluation A Framework and Practical Case Studies [dissertation]. Duisburg Germany: univ. Duisburg-Essen; 2013.
[9] Wang H, Pham H. Reliability and Optimal Maintenance. London: Springer; 2006.
[10] Boyd M.An Introduction to Markov Modeling concept and uses. NASA Ames Research Center. 2018. Available from: https://ntrs.nasa.gov.
[11]عباس پور اسفدن ، قنبر ، تحقیق در عملیات پیشرفته (برنامه ریزی ریاضی) ، اساتید برتر ، تهران 1392
[12] ارزیابی قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری سیستم های دارای افزونگی با استفاده از مدل مارکوف ، عباس پور اسفدن ، قنبر – مرادی مجید ، پایان نامه ارشد ، 1396 ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران جنوب .