رویکرد جدید آنالیز تخریب سیستم های چندجزئی مبتنی بر روابط تابعی با در نظر گرفتن وابستگی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده هوافضا

چکیده

امروزه آنالیز تخریب یکی از رویکردهای بسیار با اهمیت در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های چندجزئی است. بررسی ادبیات نشان می‌دهد آنالیز تخریب سیستم های چند جزئی در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما رویکردی که در آن بین فرآیندهای تخریب اجزا سیستم رابطه پروفایلی وجود دارد، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. هنگامی که بین فرآیندهای تخریب یک یا چند جزء رابطه تابعی وجود داشته باشد، در ادبیات کنترل فرآیند آماری به آن پروفایل گفته می‌شود. هدف از این مطالعه، ارائه رویکردی کارآمد جهت پیش بینی و ارزیابی تغیییرپذیری فرآیندهای تخریب در شرایط وجود پروفایل چند متغیره تحت شرایط وابستگی تصادفی است. در واقع رویکرد پیشنهادی امکان پیش بینی و ارزیابی تغییرپذیری فرآیندهای تخریب در سطح اجزاء و سیستم را ارائه می نماید. در این مقاله به منظور ارزیابی رویکرد پیشنهادی، از مجموعه داده های یک سیستم چندجزئی با ساختار 2 از 3 استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new Degradation analysis approach for multi-component systems based on functional relationships considering stochastic dependency

نویسندگان [English]

  • karim Atashgar 1
  • Mehdi Karbasian 1
  • Mostafa Khazaee 2
  • Majid Abbasi 1
1 Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
2 Faculty of Aerospace, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Today, degradation analysis is one of the most important approaches in evaluating the reliability of multi-component systems. As it is clear, improving the performance of real systems requires the use of efficient and predictable approaches to analyze degradation with considering the interaction of system degradation processes on each other. The literature review shows that degradation analysis of multi-component systems has been investigated in various researches, but the approach in which there is a profile relationship between the degradation processes of the system components has not been considered so far. When there is a functional relationship between the degradation processes of one or more components, it is called a profile in the statistical process control literature. The aim of this study is to provide an efficient approach to predict and evaluate the variability of degradation processes in the presence of multivariate profiles under the conditions of stochastic dependence. In fact, the proposed approach offers the possibility of predicting and evaluating the variability of degradation processes at the component and system level. In this paper, in order to evaluate the proposed approach, the data set of a multi-component system with a structure of 2 out of 3 has been used. The results show the effectiveness of the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degradation Analysis
  • Stochastic Dependency
  • functional relationships
  • Multi-Component Systems