تعیین اندازه دسته تولید با استفاده از مدل‌های MIP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

یکی از پرکاربردترین زمینه‌ها در برنامه‌ریزی تولید مربوط به تعیین مقدار و توالی تولید محصولات است. توسعه مدل‌های تعیین اندازه دسته تولید به‌عنوان یکی از شاخه‌های علم برنامه‌ریزی تولید همواره جایگاهی خاص در میان پژوهشگران داشته است. تعیین اندازه دسته تولید به‌معنی شکستن یک دسته به تعدادی زیردسته است که هر زیردسته پس از تکمیل برای ادامه عملیات به ماشین بعدی منتقل می‌گردد به‌طوری‌که عملیات بتوانند هم‌پوشانی داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اندازه دسته تولید با در نظر گرفتن هزینه‌های توزیع و با استفاده از وسایل بارگیری واحد مثل پالت و کانتینر می‌باشد. مسائلی که با تصمیمات مربوط به تعیین اندازه دسته تولید و بارگیری محصولات در دستگاه‌ها همراه است، نیز در این مطالعه مدل‌سازی شدند که در این مدل‌ها، محدودیت‌هایی مثل محدودیت‌های وزنی، محدودیت‌های حجمی یا مقدار بار بارگیری شده در صندوقچه‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند. سرانجام، مدل‌های MIP بر اساس روش "انشعاب و برش"  بر یک بسته بهینه‌سازی بررسی شدند و نتایج حاصل از این روش نشان داد که این روش‌ها امکان اجرا بر بسیاری از موقعیت‌های عملی مختلف را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the size of the production batch using MIP models

نویسنده [English]

  • Sayed Mohammadreza Davoodi
Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

One of the most widely used fields in production planning is related to determining the amount and sequence of production. The development of production batch sizing models as one of the branches of production planning science has always had a special place among researchers. Determining the size of a production batch means breaking a batch into a number of subcategories, each subcategory of which is completed and transferred to the next machine to continue the operation so that the operations can overlap. The purpose of this study is to determine the size of the production batch by considering the distribution costs and using single loading devices such as pallets and containers. Problems associated with decisions regarding the size of the production batch and the loading of products in the machines were also modeled in this study, in which constraints such as weight constraints, volume constraints, or the amount of load loaded in the boxes were also considered. Finally, MIP models based on the "branching and cutting" method on an optimization package were investigated and the results of this method showed that these methods can be implemented in many different practical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determine batch size
  • Shipping costs
  • Distribution costs
  • MIP models
[1] مصلحی، قاسم. و مهردوست، کامران. (1381). ارائه الگوریتمی برای تعیین اندازه دسته در مسئله فلوشاپ بدون توقف یک گلوگاهی با هدف کمینه کردن زمان تولید، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، یزد، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه یزد.
[2] Ramezaniana, R., Saidi-Mehrabada, M., & Fattahib, P. (2013). MIP formulation and heuristics for multi-stage capacitated lot-sizing and scheduling problem with availability constraints. Journal of Manufacturing Systems, 32(2), 392-401.
[3] Neumann, K., Schwindt, C.h., & Trautmann, N. (2002), Advanced Production Scheduling For Batch Plants In Process Industries. OR Spectrum, 24(3), 251-279.
[4] حیدری، مهدی. و شمسایی، فهیمه. (1386). ارائه مدل ریاضی برای تعیین اندازه دسته‌های تولیدی در سیستم برنامه‌ریزی احتیاجات مواد با در نظر گرفتن تخفیف در خرید مواد اولیه، اولین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات ایران، جزیره کیش، دانشگاه کیش.
[5] سرشتی، نرگس. و بیجاری، مهدی. (1389). بیشینه‌سازی سود در مسئله‌ی عمومی تعیین اندازه‌ی دسته و زمان‌بندی تولید، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، اصفهان، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[6] علی‌محمدی، مهدی. (1390). ارائه یک مدل ریاضی جهت تعیین اندازه بهینه دسته تولید با در نظر گرفتن خرابی ماشین، کمبود و موجودی در جریان ساخت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد/ دانشکده فنی و مهندسی.
[7] بیجاری، مهدی. و واعظ، پریناز. (1391). تعیین اندازه دسته و زمان‌بندی تولید بطور همزمان با جریمه زودکرد/دیرکرد، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
[8] شیرنشان، هاجر.، بیجاری، مهدی. و مصلحی، قاسم. (1391). تعیین اندازه دسته تولید با تقاضای احتمالی و درنظرگیری سطح خدمت، مدیریت تولید و عملیات، 3 (1)، 16-1.
[9] کرم، فریماه. و ملاوردی اصفهانی، ناصر. (1392). تعیین اندازه دسته در ماشین‌های موازی در سیستم‌های تولید چند دوره‌ای در شرایط اضافه کاری و قراردادهای جانبی، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
[10] کبیری زمانی، محبوبه. و بیجاری، مهدی. (1393). مدل استوار تعیین همزمان اندازه دسته و توالی تولید، فصلنامه علمی- ترویجی مدیریت زنجیره تأمین، 16(46)، 51-42.
[11] حسینی، سیدسهیل. و نصیری، محمدمهدی. (1394). تعیین اندازه‌ی دسته تولید در حالت چند محصولی با درنظر گرفتن قطعه معیوب در یک مدل کنترل موجودی با قابلیت کمبود مجاز و قابل جبران با تأثیر تورم و ارزش زمانی پول (مطالعه موردی: شرکت ابزار اندیشه) ، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه خوارزمی.
[12] مقدسی، سمیرا.، سبزه پرور، مجید. و باباخانی، مسعود. (1394). طراحی مدلی برای مسائل تولید دسته‌ای در صنایع فرآیندی به کمک الگوریتم ژنتیک، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، ترکیه - استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
[13] Rizk, N., & Martel, A. (2001). Supply chain flow planning methods: A review of the lot-sizing literature. Working Paper DT-2001 AM-1, Université Laval, QC, Canada.
[14] Lee, W.S., Han, J.H., & Cho, S.J. (2005). A heuristic for a multi-product dynamic lot-sizing and shipping problem. International Journal of Production Economics, 98(2), 204-214.
[15] Norden, L., & Velde, S. (2005). Multi-product lot-sizing a transportation capacity reservation contract. European Journal of Operational Research, 165(1), 127-138.
[16] Anily, S., & Tzur, M. (2006). Algorithms for the multi-item multi-vehicles dynamic lot sizing problem. Naval Research Logistics, 53(2), 157-169.
[17] Stecke, K.E., & Zhao, X. (2007). Production and transportation integration for a make-to order manufacturing company with a commit to delivery business 
mode. Manufacturing & Service Operations Management, 9(2), 206-224. 
[18] Melo, R.A., & Wolsey, L.A. (2010). Uncapacitated two-level lot-sizing. Operations Research Letters, 38(4), 241-245.
[19] Xiao, Y., & Taaffe, K. (2010). Satisfying market demands with delivery obligations or delivery charges. Computers & Operations Research, 37(2), 396-405.
[20] Wu, T., Shi, L., Geunes, J., & Akartunalı, K. (2011). An optimization framework for solving capacitated multi-level lot-sizing problems with backlogging. European Journal of Operational Research, 214 (2), 428-441.
[21] Morabito, R., De Araujo, S.A., & Molina, F.  (2013). Modelos matemáticos para problemas de dimensionamento de lotes com restrições de capacidade e custos de transporte. Gestão & Produção, 20(3), 573-586.
[22] Fazle Baki, M., & Chaouch, B.A., & Abdul-Kader, W. (2014). A heuristic solution procedure for the dynamic lot sizing problem with remanufacturing and product recovery. Computers & Operations Research, 43, 225-236. 
[23] Tempelmeier, H., & Hilger, T. (2015). Linear programming models for a stochastic dynamic capacitated lot sizing problem. Computers & Operations Research, 59, 119-125.

[24] Macedo, P.B., Alem, D., Santos, M., Junior, M.L., & Moreno, A. (2016). Hybrid manufacturing and remanufacturing lot-sizing problem with stochastic demand, return, and setup costs.The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 82(5), 1241-1257.

[25] Kantorovich, L.V. (1960). Mathematical methods of organizing and planning production. Management Science, 6(4), 366-422.

[26] Molina, F., Santos, M.O., Toledo, F.M.B., & Araujo, S.A. (2009). An approach using Lagrangean/surrogate relaxation for lot sizing with transportation costs. Pesquisa Operacional, 29(2), 269-288.
[27] Beasley, J.E. (1990). OR-library: Distributing test problems by electronic mail. Journal of the Operational Research Society, 41(11), 1069-1072.