بهینه‌سازی افزونگی و موجودی تجهیزات یدکی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان در سیستم‌های چندحالته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج

2 گروه مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی- دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش راهکاری جهت مدل‌سازی دسترسی‌پذیری سیستم تغذیه آب بویلرهای بازیاب حرارتی در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا، با هدف تعیین تأمین‌کنندگان تجهیزات سیستم به ‌نحوی که هزینه کل در مراحل احداث و بهره‌برداری سیستم کمینه گردد، ارائه می‌کند. سیستم تغذیه آب یکی از حساس‌ترین بخش‌های بویلرها است؛ چراکه از کار افتادن آن باعث توقف بویلر شده و پیامدهای جبران‌ناپذیری را به سیستم وارد می‌کند. این سیستم ممکن است در سه وضعیت ظرفیت کامل، نیمه بار و توقف قرار گیرد که هر وضعیت نیز ممکن است، هزینه‌هایی را به سیستم تحمیل کند. برای مدل‌سازی، نخست وضعیت‌های محتمل برای سیستم نوشته و پس از آن به کمک بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان و P&ID پیکربندی سیستم ترسیم می‌‌شود. سپس نتایج حاصل از مدل‌سازی با روش زنجیره مارکوف در یک مدل بهینه‌سازی ریاضی قرار داده می‌‌شود. پس از حل مدل استراتژی بهینه در انتخاب تأمین‌کنندگان تجهیزات مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها