تحلیل تعاملات موثر بر خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع ایران با استفاده از دیماتل فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

محققین در این پژوهش به تحلیل تعاملات موثر بر خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع ایران پرداخته اند. از آنجا که خدمات پس از فروش را می توان بر اساس معیارهای مختلفی ارزیابی کرد، رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM) برای چنین تحلیلی، رویکرد مناسبی است. با توجه به پیچیدگی خاص صنعت گاز مایع از مبادی پالایشگاهی تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، در این تحقیق از DEMATEL FUZZY برای تحلیل تعاملات درونی استفاده و برای آنکه خواننده درک عمیق تری نسبت به موضوع پیدا کند از نمودارهای علی(CLD) در قالب پویا شناسی سیستم ها(SYSTEM DYNAMIC) بهره برداری می نماید.پس از مرور دقیق مبانی نظری و گرفتن نظر خبرگان، 17 شاخص موثر بر خدمات پس از فروش در این صنعت شناسایی و 10 خبره به سوالات پاسخ داده اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که متغیرهای قابلیت اطمینان، نمایندگی ها، اسناد و مدارک بیشترین تاثیرپذیری را در مدل دارند.

کلیدواژه‌ها