دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 86-169 
طراحی سیستم خبره هوشمند برای شناسایی توان مندی‌های چندگانه زنجیره تامین پایدار

صفحه 121-133

صادق عابدی؛ ولی اله اصلانی لیائی؛ رضا احتشام راثی؛ علی رضا ایرج پور