نویسنده = امیرحسین امیری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرآیندهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

محمدهادی درودیان؛ محمدصالح اولیاء؛ امیرحسین امیری؛ حجت‌الله صادقی


3. پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های (AR(1 و (MA(1

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-7

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


4. بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 106-113

محمد‌هادی درودیان؛ محمد‌صالح اولیاء؛ امیر‌حسین امیری؛ حجت‌الله صادقی


5. تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم‌های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 146-157

امیرحسین امیری؛ مهدی رحیمدل میبدی؛ مهدی کرباسیان


6. تخمین نقطه تغییر در ماتریس کواریانس فرآیند نرمال چند متغیره با استفاده از شبکه عصبی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-34

امیرحسین امیری؛ محمدرضا ملکی؛ محمدحسین کلانی


7. طراحی نمودار کنترل تطبیقی فاصله نمونه گیری متغیر ماکسیممِ میانگین متحرک موزون نمایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

امیرحسین امیری؛ آتنا رحیمی جعفری؛ رضا کامران‌راد