دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 89-202 
تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف

صفحه 107-126

حجت اله آدمی؛ عباس راد؛ حسین گودرزی؛ اکبر عالم تبریز


بهینه سازی فرآیند حذف رنگزای اسیدی آبی-74 از پساب نساجی با نانوزئولیت اصلاح شده

صفحه 155-176

لیلا قنواتی؛ امیر هوشنگ حکمتی؛ ابو سعید رشیدی؛ عزیز اله شفیع خانی