نویسنده = عباس سقایی
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد های کاری در سازمانها (مطالعه کاربردی در سازمانهای ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

مرتضی جوشقانی زاده؛ عباس سقایی


2. پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های AR(1) و MA(1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


4. پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های (AR(1 و (MA(1

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-7

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


5. طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد‌های کاری در سازمان‌ها

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 114-128

مرتضی جوشقانی‌زاده؛ عباس سقایی