نویسنده = مهدی کرباسیان
انتخاب طرح مفهومی اثربخش بر اساس الزامات کارکردی و غیرکارکردی در مرحله طراحی مفهومی برای یک زیردریایی کلاس H

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ ندا حاج حیدری


ارائه مدلی برای تخمین قابلیت اطمینان در یک سیستم پیچیده مرحله محور زیر دریایی با استفاده از بلوک دیاگرام کارکردی پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ فاطمه رشیدیان


ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-260

مهدی کرباسیان؛ پرستو دیو سالار؛ ام البنین یوسفی؛ جعفر قیدر خلجانی


توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 171-188

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ ابوطالب شفقت؛ لیلا اصغر زاده


آنالیز حساسیت و بررسی قابلیت اعتماد سیستم های منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 49-59

مهدی کرباسیان؛ رویا اهری؛ مصطفی بنی طبا


طراحی شبکه زنجیره تأمین چند هدفه ،حلقه بسته سبز و چابک به کمک الگوریتم فرا‌‌ابتکاری علف‌های هرز چند هدفه

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 305-319

مهدی داستانی؛ سید محمدرضا داودی؛ مهدی کرباسیان؛ شهرام معینی


تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم‌های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 146-157

امیرحسین امیری؛ مهدی رحیمدل میبدی؛ مهدی کرباسیان