تعداد مقالات: 169

1. تلفیق تابع زیان تاگوچی و طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در حضور داده‌های نرمال و نانرمال

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-8

محمد بامنی مقدم؛ مجتبی آقاجان‌پور پاشا؛ شبنم فانی


2. ارایه یک مدل تلفیقی برنامه‌ریزی ریاضی برای انتخاب و تخصیص سفارشات تأمین‌کنندگان سبز نیروگاه زیست توده

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

میثم نصرالهی؛ مهدی حکیمی‌اصل؛ علیرضا حکیمی‌اصل؛ عباس کرامتی


3. طراحی نمودار کنترل تطبیقی فاصله نمونه گیری متغیر ماکسیممِ میانگین متحرک موزون نمایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

امیرحسین امیری؛ آتنا رحیمی جعفری؛ رضا کامران‌راد


4. پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های (AR(1 و (MA(1

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-7

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


7. تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم‌های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 146-157

امیرحسین امیری؛ مهدی رحیمدل میبدی؛ مهدی کرباسیان


11. مدل‌سازی چندهدفه زنجیره تأمین معکوس به روش استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا با بهره‌گیری از الگوریتم فرا ابتکاریNSGA-II در صنعت فولاد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 242-258

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ امیر کارگر سلطان آباد


12. تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 246-270

کامیار صبری‌لقائی؛ مریم مظهر


13. تحلیل سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از پویایی های سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1396

سبحان سیوندی پور؛ سید حامد موسوی راد


22. بهینه‌سازی افزونگی با در نظر گرفتن موجودی و هزینه تولید از دست رفته

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 228-236

محمود شهرخی؛ زهرا سبحانی


23. طراحی مدل ریاضی دوهدفه عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین خون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 259-274

مجید معتمدی؛ دکتر محمد مهدی موحدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


24. ارایه روشی نوین جهت مکان‌یابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتن‌های مونوپل و ماتریس پراکندگی بمنظور افزایش کیفیت خدمت در هوشمندسازی پارکنیگ‌ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 271-286

سیدمحمدرفیع امامی میبدی؛ بهرام تارویردی‌زاده؛ علیرضا هادی؛ حمیدرضا معمارزاده طهران


25. طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد های کاری در سازمانها (مطالعه کاربردی در سازمانهای ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

مرتضی جوشقانی زاده؛ عباس سقایی